TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/testimonies/christian/anglican/andrew/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Anglicaans » Broeder Andrew CSWG »

 

Lectio Divina voor Onze Tijden

door Broeder Andrew CSWG

Broeder Andrew is lid van de Communiteit van de Dienaren van de Wil van God, een kleine gemeenschap van Anglicaanse monniken die in Crawley, VK, wonen.

Ik dacht laat ik de Gesprekken van Vassula Ryden met Jezus bespreken met verwijzing naar Lectio Divina. Spiritueel lezen vormt een belangrijk onderdeel van het gebedsleven. Een goed gevulde bibliotheek is een kenmerk van elk klooster. Specifieke tijden van de dag zijn gereserveerd voor het lezen. De stilte van het klooster en de beteugeling van de spraak die het zelfs de meest praatzieke oplegt, is bevorderlijk voor profijtelijke herkauwers, terwijl we ons bezighouden met wat ons wordt voorgehouden in hetgeen we lezen. Het komt zelden voor dat een monnik een boek (of twee) niet 'onderweg' bij zich heeft. We lezen in de refter en de refter wordt zo een plaats waar lichaam en geest worden gevoed en vernieuwd, voedsel op het bord en op de boekensteun voor ons. In sommige huizen wordt de maaltijd in stilte genuttigd, terwijl één lid van de gemeenschap aan iedereen voorleest, maar bij ons leest iedereen stilzwijgend het boek dat voor hem ligt. "Een beetje lezen goed verteerd tijdens elke sessie", zoals onze regel stelt: "is het beste mentale dieet voor een monnik, hij moet zichzelf daarom disciplineren om langzaam te lezen, nadenkend over wat is geschreven in het licht van de Heilige Geest."

In de eerdere stadia van ons gebedsleven selecteren we een passage uit het leesmateriaal dat voor ons ligt - het kan een alinea, een zin of zelfs maar een woord zijn - en herkauwen het. De Heilige Geest, die altijd klaarstaat om ons te leiden, nadert van zijn zijde en werpt zijn licht op wat we lezen. Als we Hem toestaan, zal Hij ons een diep inzicht geven in wat we lezen, wat we nooit alleen zouden kunnen bereiken. John Henry Newman spreekt van "het bereik van de gedachte van een engel". Paulus verwijst naar de gave van 'wijsheid, kennis en begrip' en heeft veel te zeggen over geestelijke volwassenheid.

Onderweg, om het zo te duiden, naar deze spirituele volwassenheid, gebeurt er iets. We ontdekken dat we niet langer in staat zijn om te mediteren over hetgeen we aan het lezen zijn zoals we dat gebruikelijk doen, inderdaad, welke lectuur we ook selecteren, we vinden het saai, saai, levenloos en 'gesloten'. We pakken vaak teksten die ons verfrissing en vreugde bezorgden, en treffen er niets in aan. Als we toestaan ​​dat de Heilige Geest ons leidt naar wat nu zo’n beetje een woestijnervaring is geworden wat lezen betreft, zal Hij ons leiden naar een later stadium waarin God, van Zijn kant, selecteert waar we aan moeten denken, herkauwen, mediteren, en leidt ons in ons denken over het onderwerp dat Hij ons heeft gegeven. Het initiatief ligt nu aan de kant van God. Waarlijk, nu, "God stelt voor, de mens ontdoen zich."

Het is een vreugde wanneer dit begint te gebeuren, te meer omdat het zo'n onverwachte wending van gebeurtenissen is. Ik was op een rustplek in St. David's Hermitage. Ik had voor mij op de tafel een boek geopend van Fr. Gilbert. Ik wisselde mijn lezen af met handmatig werk in de tuin en terwijl ik aan het werk was, merkte ik dat ik aan bepaalde regels dacht en er enorm van genoot. Ik werkte en dacht een twintigtal minuten en ging toen naar binnen en ging weer over mijn boek zitten, en daar voor me, als gemarkeerd, was hetgeen waar ik net over aan het nadenken was geweest, helder, duidelijk, 'open', de betekenis geopenbaard. Ik bracht veel van die zonnige namiddag op deze wijze door - een beetje werken, een beetje lezen, en elke keer was het hetzelfde - daar voor me terwijl ik ging zitten om te lezen was waar ik buiten aan had zitten denken, en als ik dan later mijn werk in de tuin hervatte, kreeg ik de tijd om na te denken over wat ik ging lezen, voordat ik het las. Ik werd door mijn geest geleid in mijn lezen, en niet alleen geleid, maar ook onderricht. Het was een gelukkige man die later die middag aan de thee ging zitten en reflecteerde over de woorden van de psalmist,

"Toen heb ik gesproken: 'hier ben ik. Mij geldt wat in de boekrol vervat is: God, uw wil te doen is mijn vreugde, uw wet is binnenin mij gegrift.'" (Ps. 40:8-9)

Begrip dat op deze manier wordt ontvangen, is 'volmaakt', dat wil zeggen, het is geen conclusie die na het nadenken is bereikt. Het is compleet zoals gegeven, en deze kwaliteit van 'perfectie' wordt onmiddellijk door de ontvanger waargenomen. Het stelt gerust, het kalmeert, het is gestadig, stabiel, sereen, het hoeft niet te worden geverifieerd, het is boven controverse, en de wijsheid en kennis die daarmee gepaard gaan, delen deze kenmerken. Het is discreet. Het hoort niet in de debatkamer. Het behoort eerder in het hart van degenen die de Heilige Geest heeft voorbereid om het te ontvangen. Ik denk vaak dat als mensen de Heilige Geest zouden toestaan ​​om hen op deze manier te onderrichten, dan zouden alle controverses over de betekenis van de Schrift en hoe het geïnterpreteerd moet worden ophouden en dan zouden ze in staat zijn om de enige vraag te beantwoorden die er echt toe doet, namelijk: "Gelooft u dit?", met een beslist

"ja of nee".

Soms zal de Heilige Geest ons ertoe brengen om een ​​korte periode langs specifieke lijnen na te denken voordat Hij ons ertoe brengt om Zijn verificatie op de bladzijde voor ons te vinden, zoals ik zojuist heb beschreven. Op andere momenten kan Zijn denkwijze aanzienlijk langer duren. Als Hij ons wil voorbereiden op het lezen van een werk als, bijvoorbeeld, de Donkere Nacht van de Ziel van Johannes van het Kruis, kunnen we misschien enkele weken nadenken en reflecteren over thema's die door de Heilige Geest worden geleverd. Wanneer we het boek in kwestie beginnen te lezen, vinden we voor ons door de auteur de thema's die we de afgelopen weken hebben herkauwd. Het zal hier duidelijk zijn dat het lezen van het boek geen bezinningsperiode initieert, maar het doet het eerder besluiten. Het lezen van het boek wordt een kwestie van herkennen wat we al hebben gekregen, in de geest, om te begrijpen. Gegrond, verwachtend, we hebben uitgekeken naar wat we nu voor ons vinden, en we accepteren dit zonder aarzeling, de vervulling van onze reflecties.

Soms, afhankelijk van wat de Heilige Geest voor ons in gedachten heeft, is de periode van leiding nog langer en kan Hij ons ertoe brengen om jaren na te denken en te reflecteren, voordat we het werk tot een goed einde brengen door het boek dat Hij voor ons bedoeld heeft in onze handen te leggen - en dit is wat Hij met mij deed betreffende Vassula's Gesprekken met Jezus. Gedurende een aantal jaren gaf Hij mij belangrijke thema's om over na te denken - de aard van redding, het vagevuur en daarbuiten, leven in de nieuwe schepping, de nederlaag van Satan en het einde van de geestelijke oorlog, het overgaan van de bevolking van deze wereld in de nieuwe schepping, het oprichten van de herders die nodig zijn om de kudde naar de nieuwe wereld te leiden, de Donkere Nacht waarin de wereld is getrokken in onze tijd, het einde van die Donkere Nacht, en de centrale rol, in dit alles , van liefde, de liefde van God onze Schepper voor Zijn schepselen, en onze reactie, in en door de kracht van liefde, op Hem. Dat was mijn eten en drinken in die jaren. Prachtige thema's! Enorme thema's! Terwijl ik rondging mijn werkzaamheden bezigend rondom het klooster, hield ik ze in mijn hart en dacht na over wat mij werd getoond met wat ik alleen maar kan beschrijven als een grote en geheime blijdschap. Ik vond in deze meditaties alle kenmerken van goddelijke herkomst die ik uit ervaring heb geleerd om naar te zoeken en die ik hierboven noem - standvastigheid, stabiliteit, sereniteit enzovoort. Dus ging ik rustig verder en terwijl ik dat deed, hield ik een oogje open voor het boek dat deze geweldige thema's samen zou brengen. Zulke thema's! Zulke thema's! Wie kan ze opschrijven? Wie zou er aan zulke geweldige dingen kunnen denken en niet in de war raken? Ik merkte vaak dat ik nadenk over de boekrol, van binnen en van buiten beschreven, die Johannes werd gegeven om te zien in het boek Openbaring, (5:1) of later (10:10) waar de boekrol hem wordt gegeven om te eten, en aldus doende werd ik hersteld in de vrede, niet van deze wereld, die alleen onze Heer kan geven.

Deze jaren van meditatie en reflectie werden tot hun vervulling gebracht op de dag dat Fr. Gregory mij voorstelde de Boodschappen te lezen die door onze Heer aan Vassula waren gegeven, en ik opende de eerste van twaalf boeken van een geestelijke lectuur, zoals ik nog nooit eerder ben tegengekomen.

Ik ben niet van plan om veel over de werken zelf te zeggen. Zoals de psalmist zegt, en ik gebruik de zinsnede bewust: "Ze zijn meer dan ik in staat ben om uit te drukken", (Ps. 40) maar ik dring er bij u op aan om ze te lezen en voor uzelf te oordelen. Meer dan in enig ander theologisch werk dat ik heb gelezen, zal de Heilige Geest, die in hen is, u Zichzelf en de andere twee leden van de Drie-eenheid, de Vader en de Zoon, onze Heer Jezus Christus, onthullen. Het is niet aan mij om te proberen te beschrijven hoe dit precies is als het gebeurt, ontdek het zelf als je ze leest. De lezer van deze werken zal zijn eigen leven vinden in hen, in de persoon van onze Heer Jezus Christus, die het leven van iedereen is, en die de auteur van deze werken is. Misschien wil je Hem niet ontmoeten, of zie je je eigen leven ontbloot en geopenbaard in het licht van Zijn waarheid, maar Hijzelf zal je de middelen schenken om in Zijn aanwezigheid te staan ​​wanneer Hij in Zijn glorie komt, met Zijn heiligen met Hem. (Zie Luc. 21:36, Mat. 25:31, Luc. 21:27, Luc. 9:26) Dit is immers waar ons leven van gebed voor is. Als je dat moeilijk vindt om mee om te gaan dan zijn deze werken niet voor jou. Ik sprak onlangs met iemand die me vertelde dat ze tijdens een recent bezoek aan het klooster negen boeken las in vier dagen, en dit, gaf ze toe, was om te voorkomen dat ze moest opkijken van wat ze aan het lezen was en de aanwezigheid van onze Heer moest erkennen waarvan zij wist dat die voor haar stond terwijl ze las. Hier is inderdaad dat verkeerde gebruik van religie zo wijdverspreid in onze tijd, waarin de religieuze praktijk zelf een "plaats" wordt waarin je je voor God kunt verbergen.

Terwijl je deze werken leest, lezer, als Hij die de auteur ervan is aan jou verschijnt, kijk op van hetgeen je aan het lezen bent en spreek met Hem, van Aangezicht tot aangezicht. Het is waarvoor je bent geboren. Als je eenmaal deze wereld hebt verlaten, zul je Hem niet langer op deze manier kunnen ontmoeten, dus maak optimaal gebruik van de tijd die je wordt gegeven. Luister naar wat Hij tegen je zegt, kijk naar Hem, lach naar Hem en lees als Hij je uitnodigt. Hij heeft u veel te vertellen, en Hij zegt het in deze boekdelen. Enorme thema's! De aard van redding, het vagevuur en daarbuiten, leven in de nieuwe schepping, de nederlaag van Satan en het einde van de geestelijke oorlog, het overgaan van de bevolking van deze wereld naar de nieuwe schepping, het oprichten van de herders die nodig zijn om de kudde te leiden in de nieuwe wereld, de Donkere Nacht waarin de wereld is getrokken in onze tijd, het einde van die Donkere Nacht, en de middelen waarmee Hij dat heeft bereikt, dat alles bereikt, door liefde, de liefde die God heeft voor ons allen, en ons antwoord op die liefde. Het staat allemaal in deze boeken geschreven. Het zal u op dat moment worden gegeven om op gepaste wijze te reageren. Uw antwoord zal waarachtig zijn, ja of nee.

De theologie waartoe deze volumes ons introduceren, is verfrissend, levendig en openhartig. Je hebt geen doctoraat in de theologie nodig om het te begrijpen. Toegankelijk voor iedereen die ernaar verlangt, het is direct, eenvoudig en een genot om te lezen. Het ververst de delen die andere theologieën niet kunnen bereiken. Het is in feite alles waarvan je niet verwacht dat het theologie is. Ik heb het vermoeden dat degenen die het lezen en erdoor geraakt worden weinig geneigd zijn erover te discussiëren, of de theologische polemiek ingaan die de afgescheiden kerken in de loop der eeuwen zo heeft bedorven en waarvan de vruchten zo duidelijk worden in onze tijd - hun onvermogen om hun aanbidders tot de perfectie te brengen die ik heb beschreven. Dit onvermogen wordt in deze volumes verholpen. Onze Heer spreekt zelf in hen, en voor degenen die Hem willen ontvangen, schenkt Hij vernieuwing, verkwikking, leven en vrede.

Het werk van Waar Leven in God is nauwelijks begonnen. Ik heb het gevoel dat in deze beginperiode de Boodschappen aan de kerken worden gepresenteerd, dat ze de eenvoudige reactie kunnen geven, ja of nee, die ze oproepen. Als deze beginperiode voorbij is, zullen ze worden gepresenteerd aan de bevolking in het algemeen, en dan denk ik dat verbazingwekkende, verbazingwekkende dingen zullen gebeuren, dingen die de capaciteit van het menselijk denken te boven gaat - enorme aantallen mensen zullen herkennen, bij het lezen ervan, hun auteur, de Heer Jezus Christus. Ze zullen Zijn gezicht zien, Zijn stem horen, naar Hem glimlachen, zich verheugen met Hem en zich herinneren dat ze Hem kennen en van Hem houden, en dit vele jaren hebben gedaan. Het geheugenverlies waarin de Prins van deze wereld, Satan, ze heeft geworpen en wat de kerken in hun huidige staat niet in staat zijn om te verhelpen, zal aldus worden overwonnen en ze zullen terugkomen naar de Kerk, omdat voor hen die onze Heer liefhebben er geen andere plek is om heen te gaan. Hun terugkeer zal de Kerk boven alle herkenning uit transformeren.

Er is een historisch precedent voor gebeurtenissen van dergelijke omvang. In de derde eeuw verklaarde Keizer Constantijn het Christendom tot de officiële religie van het Romeinse rijk en er vond een enorme toevloed van de bevolking in de Kerk plaats. In een zeer reële betekenis heeft de Kerk sindsdien altijd met de nasleep van die gebeurtenis te maken gehad. De toekomstige gebeurtenissen waar ik naar verwijs, is de voltooiing, de vervulling, van dat grote werk dat zeventienhonderd jaar geleden is begonnen.

Ik denk dat we in Waar Leven in God het begin zien van grote gebeurtenissen. Ik stel voor dat u de Boodschappen en leest en erover nadenkt.

Andrew CSWG

(November 2004)