TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/unityprayer/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Gebed voor de Eenheid »

 

Gebed voor de Eenheid

door Fr. Sergius Bulgakov
(welke Jezus aangewezen heeft om bij Zijn Boodschap te voegen)

O Jezus Christus, onze Heer en Verlosser,
U hebt beloofd altijd bij ons te blijven.
U roept alle Christenen  
tot Uw nabijheid en tot deelname aan 
Uw Lichaam en Bloed. 
Maar onze zonde heeft ons verdeeld 
en wij hebben de kracht niet om samen deel te nemen 
aan Uw Heilige Eucharistie. 
Wij belijden deze onze zonde, en wij bidden U
vergeef ons en help ons de wegen 
van verzoening te dienen, volgens Uw Wil.
Ontsteek in onze harten met het vuur 
van de Heilige Geest,  
geef ons de geest van Wijsheid en geloof, 
van moed en van geduld,  
van nederigheid en standvastigheid,  
van liefde en van berouw,  
door de gebeden van de gezegendste
Moeder van God  
en van alle heiligen. 
Amen.
WLIG Boodschap, 29 december 1989