TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/stations/s11/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Kruiswegstaties » Jezus wordt aan het Kruis genageld  »

 

Kruiswegstaties 

Meditatie uit Waar Leven in God 

11. Jezus wordt aan het Kruis genageld 
(Mt 27,35; Mc 15,25-26; Lc 23, 33-38; Joh 19,18)

"eerst spijkerden ze snel Mijn Polsen vast, en nadat de nagels vast in het Kruis zaten, rekten ze Mijn gebroken Lichaam uit en doorboorden met geweld Mijn Voeten; dochter, o dochter, wat een pijn, wat een doodsangst, wat een kwelling voor Mijn Ziel! verlaten door Mijn geliefden, verloochend door Petrus, op wie Ik Mijn Kerk zou bouwen, verloochend door de rest van Mijn vrienden, alleen gelaten, overgeleverd aan Mijn vijanden heb Ik geschreid, want Mijn Ziel was vervuld van smarten; (9 november 1986)

Ik stond hen toe Mij te kruisigen, alles uit Liefde voor jullie; o kinderen van de Gekruisigde! hoe konden jullie vergeten alles wat Ik voor jullie heb gedaan? de Wijsheid is neergedaald om met geweld en volgens de wet te worden vastgegrepen; Ik was veracht en afgewezen door de mensen, om jullie pijnen te dragen; Ik ben aan het Hout genageld om jullie te bevrijden; Ik stond hen toe Mij te doorboren om jullie te verlossen; Ik aanvaardde een uitermate pijnlijke dood, opdat jullie ziel zou mogen leven en in staat zou zijn aan Mijn Koninkrijk deel te hebben; Ik liet Mijn Bloed in stromen vloeien, opdat jullie het Eeuwige Leven zouden kunnen verwerven, om jullie liet Ik Mij uitmaken voor een zondaar; (2 maart 1989)

hoe is het mogelijk dat jullie elkaar niet beminnen? hoe kunnen jullie Mij eren terwijl jullie selecteren en afwijzen?;"

BLADZIJDEN:  VORIGE   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   VOLGENDE