TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/selected/prayer8b/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder van Gerechtigheid?"  »

 

Wanneer zult U Verschijnen op Uw Paard als "Strijder voor Gerechtigheid?" 

mijn Heer,
mogen de woorden van mijn mond
genegenheid en troost zijn
voor Uw Heilig Hart;

Verlosser van de wereld,
waarom smeden ze plannen tegen U
telkens en telkens weer?

Trooster van Uw geslacht,
waarom blijven ze U belasten
met smart en verdriet?

Vriend van de mensheid,
waarom verloochenen de Uwen
Uw gewonde Hart
en planten ze banieren van kwalen in zonde
hun hele leven lang?
de hemelen verklaren openlijk Uw Heerlijkheid
en Uw Stem wordt gehoord
tot aan de uiteinden van de wereld, en roept uit:
"keer tot Mij terug en Ik zal jullie
een nieuw leven geven voor je ziel;"

maar minachting is wat u ontvangt,
mijn Verlosser;
en ach, zo velen bespotten Uw Oproep,
mijn Trooster!

Vriend van de mensheid, Volmaakte Schoonheid,
Driewerf Heilig Licht,
Uw Liefde wordt opnieuw verraden,
afgewezen en op de proef gesteld;
Uw vijanden vermenigvuldigen zich
en hun geweld neemt toe;

Offerlam,
beschuldigd door Uw aanklagers,
voortdurend aangevallen door Uw aanvallers,
wanneer zult U verschijnen op Uw paard als:
Strijder voor Gerechtigheid?"

1 mei 1995