TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/selected/prayer7c/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Heilige Geest, Mijn Heilige Metgezel en Vriend  »

 

Heilige Geest, mijn Heilige Metgezel en Vriend 

Jezus mijn Licht, Jezus mijn Leidsman,
ik bemin U, omdat U mij de Weg hebt gewezen,
Heilige Geest, mijn Heilige Metgezel en mijn Vriend,
U die fluistert in mijn oor
raad, wijsheid en troost,
ik bemin U, want U stond mijn ogen toe te zien en te horen,
ik aanbid U, omdat U mij weer tot leven hebt gebracht
en U werd, O Zoet Manna uit de Hemel,
mijn dagelijks Brood,
U hebt mijn bedroefde en ellendige ziel getroost;
U zorgt voor mij in deze woestijn,
en U denkt aan mijn noden,
U wakkert in een laaiende vlam
Uw Gaven aan de hele mensheid aan,
tot Glorie van de Allerheiligste Drie-eenheid,
geef ons allen de genade
om onszelf toe te wijden aan
het gehoorzamen van Uw verordeningen,
en dat Uw Wet onze vreugde wordt;
amen;

18 mei 1993