TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/prayers/selected/conversion/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Gebeden » Geselecteerde Gebeden  » Gebed voor de Bekering van de Wereld  »

 

Gebed voor de Bekering van de Wereld 

Al-Barmhartige Vader,
laat hen die alsmaar horen
doch nooit begrijpen,
deze keer Uw Stem horen
en begrijpen dat U het bent, de Heilige der Heiligen;
open de ogen van hen die alsmaar kijken
doch nooit zien,
dat ze deze keer met hun ogen
Uw Heilig Gelaat en Uw Heerlijkheid zien,
leg Uw Vinger op hun hart
opdat hun hart zich kan openen
en Uw Trouw begrijpen,
ik bid en vraag U al deze dingen, 
Rechtvaardige Vader,
opdat alle volkeren zich bekeren en genezen worden
door de Wonden van Uw Beminde Zoon 
Jezus Christus;
amen;

-Onze Heilige Moeder (15 mei 1990)
-Jezus (18 juli 1990)