TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/spirituality/Mary/HonoringMary/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Spiritualiteit » Maria » Onze Lieve Vrouw Eren »

 

Eer Mijn Moeder,
zoals Ik, die het Woord ben en de Allerhoogste,
haar eer;
zou Ik dan niet verlangen dat jullie,
die stof en as zijn,
Haar erkennen als de Koningin van de Hemel,
door Haar te eren?
het is Mijn verdriet tegenwoordig te zien 
hoe weinig Mijn schepping weet van Haar belang;”

(Boodschap 22 december 1987)

Door Onze Lieve Vrouw te eren, willen we al het respect tonen dat we voor haar hebben, eer betuigen aan de talloze genaden die haar zijn verleend, in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap. We willen ook onze aandacht vestigen op alle verdiensten die ze heeft verworven als een ware discipel van de Heer, vervuld van een volmaakt geloof en onfeilbare naastenliefde.

De rol van de Heilige Maagd Maria in onze tijd, in de Kerk, in de Hemel en in de menselijke geschiedenis wordt vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd, afhankelijk van de traditie waarbinnen men is opgegroeid. Waar Leven in God Boodschappen hebben aan velen, nu, in onze tijd, geopenbaard "wat het oog niet heeft gezien" en het "oor heeft niet gehoord." Met Maria, de "Moeder van onze Lieve Heer", is het niet anders.

Onze Heer beschrijft veel over haar rol en relatie tot de mensheid, de Kerk en Hemzelf. Maria heeft zelf veel boodschappen gegeven in Waar Leven in God. Hier is zo'n boodschap. Een dringende boodschap voor onze tijd.

Boodschap Maagd Maria 15 mei 1990

Klik op afbeelding voor video.