TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/mission/reports/2014/netherlands-2014/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Missie » Reports of Vassula's Meetings » 2014 Verslagen » Vassula's Toespraak in Nederland »

 

Vassula’s Toespraak In Nederland

2-3 februari 2014

Op 2 februari 2014 vertrokken we vroeg in de ochtend vanuit Banneux met de auto richting Hilversum in Nederland, waar Vassula was uitgenodigd om haar getuigenis te geven. We volgden het van tevoren uitgestippelde programma, zoals dit was geregeld door de Nederlandse organisatoren. Bij aankomst in Hilversum gingen we naar de kerk van St. Vitus om de Mis bij te wonen. Onmiddellijk na de preek, maar ook aan het einde van de Mis, kondigde de priester de bijeenkomst van Vassula aan: de plaats en tijd, en drong er bij de gemeenschap op aan om deze bij te wonen. Bij de ingang van de kerk wachtte Rogelio, één van de Nederlandse organisatoren, ons op, samen met een aangename verrassing. Erwin was uit Keulen gekomen om Vassula persoonlijk te zien en om het spirituele voedsel van haar toespraak te ontvangen !!!!

Omdat we heel weinig tijd hadden, gingen we naar het hotel om onze bagage af te geven en ons voor te bereiden.

De boodschap van de Heer redt, dus Satan, zich ervan bewust dat veel zielen hem zullen ontvluchten, blijft vechten door middel van bedrogen zielen, die hij gebruikt om Vassula's werk en missie te vervormen.

De tijd die de organisatoren hadden om de toespraak van Vassula in Nederland voor te bereiden, was gering en de problemen waarmee ze werden geconfronteerd waren talrijk. Echter, hun liefde voor de Heer, een geest van samenwerking, gebed en de liefde die evangelisatie voor de boodschap geeft, leverde zoete vruchten op. Onze goede Herder vermenigvuldigt met Zijn genade de uitverkoren wijnstokken en stuurt arbeiders, zodat elk volk Zijn Glorie kan zien en naar Zijn boodschap kan luisteren.

De ingang van het Gooiland Theater in Hilversum zat vol met mensen die met grote belangstelling aan de WLIG-boekenstand stonden te bladeren.  Op de tafels stond de recente WLIG One Book-editie met alle WLIG-boodschappen in het Nederlands, van 1986-2003. Daarnaast waren er CD's en DVD's van veel toespraken van Vassula, evenals kopieën van haar schilderijen. Dit was een grote spirituele schat die beschikbaar was voor iedereen die geïnteresseerd was ...

Andrea arranging the books, shortly before the opening of the address
Andrea sorteert de boeken, kort voor de opening van de zaal

De deuren gingen om 13.30 open en zoals altijd was de toegang gratis. De zaal, met een capaciteit van 500 zitplaatsen, was bijna vol. Onder het publiek bevonden zich priesters van verschillende denominaties. De toespraak werd bovendien live uitgezonden op TLIG-radio en op een gegeven moment waren er 150 luisteraars.

Marielle hield een korte inleiding over de boodschappen, introduceerde Priester Abberton en nodigde hem op het podium uit.

Mariel introducing f. Abberton
Marielle introduceert Fr. Abberton

Father John Abberton legde de redenen uit voor zijn aanwezigheid bij Vassula’s toespraak. Hij was gekomen om Vassula en True Life in God te verdedigen tegen de recente laster die zij in Nederland hadden geleden. Hij adviseerde iedereen aan, die de boodschappen nog niet gelezen heeft om deze te lezen, zodat ze hun eigen mening kunnen vormen. Hij zei dat de boodschappen het belangrijkste boek van onze tijd is en benadrukte dat in de geschiedenis van de Kerk, Gods boodschappen nooit los te koppelen zijn van de persoon die ze uitdraagt. "Als u de boodschappen accepteert, moet u ook hun boodschapper accepteren", zei hij. Hij sprak over de missie van Vassula en nodigde haar op het podium uit.

F. Abberton addressing the audience
Fr. Abberton richt zich tot de toehoorders

Vassula sprak in het Engels, terwijl haar lezing tegelijkertijd in het Nederlands werd vertaald. Ze begroette het publiek, bedankte hen voor het bijwonen en voor hun interesse in haar toespraak over Jezus en de boodschappen die ze ontvangt. Ze vroeg iedereen om op te staan en het Onze Vader te bidden in het Aramees, de taal van Jezus.

Audience attendance and interest was high
Het aantal geintereseerde toehoorders was hoog

"Ik ben blij terug te zijn in Nederland", zei ze en voegde eraan toe dat de WLIG-boodschap een boodschap van Liefde is, een boodschap van Barmhartigheid. Het bestuderen van de boodschappen helpt ons om God te leren kennen, om Hem te begrijpen en Hem met meer intimiteit te benaderen. Vassula's toespraak was vol van de Heilige Geest en heeft een eenvoud die de harten raakt en dichter bij God brengt.  Ze sprak over de relatie tussen de ziel en God, de kracht van het gebed, de onderrichtingen van de Heilige Drie-eenheid in de boodschappen van WLIG. Ze sprak over de Barmhartigheid en de onpeilbare liefde die de Heer voor ons heeft, maar ook over Zijn gerechtigheid. Hier voegde ze aan toe dat de profetieën die Hij geeft zijn bedoeld om de mensheid te waarschuwen en uit haar dodelijke lethargie te halen. En natuurlijk sprak ze over de Eenheid van de Kerk en de pijnlijke oproep van Jezus om de data van Pasen te verenigen. "De tijd nadert ... Verspreid Zijn boodschap... Luister naar wat de Hemel zegt ..." Vassula's toespraak eindigde met het gebed van berouw en bevrijding dat haar op 13 november 2006 door Jezus werd gegeven. Vassula's missie die het schrijven en de ontmoetingen omvat waardoor ze de Heer eert en verheerlijkt, verzacht Zijn woede en helpt duizenden zielen om naar Hem terug te keren!

De bezorgdheid over de voorbereidingen die nodig waren voor de lezing van Vassula verdwenen na de toespraak en maakte plaats voor een geest van vreugde en enthousiasme onder de organisatoren. Vassula's toespraak was krachtig en raakte de harten van veel mensen die zich haasten om de WLIG-boeken aan te schaffen. Velen lieten hun contactgegevens achter om zich bij gebedsgroepen aan te sluiten of om op de hoogte te blijven van WLIG-nieuws en toekomstige bijeenkomsten."

There were barely enough organizers to service the public
Organisatoren die de bezoekers van dienst te zijn

Later die dag was er een ontmoeting tussen de Nederlandse WLIG-groep, Vassula en priesters. Vijfentwintig mensen uit verschillende delen van Nederland waren aanwezig, wat de onderlinge uitwisseling tussen de WLIG-gebedsgroepen uit verschillende steden mogelijk maakte. Father John sprak over het verlangen naar macht, het ego en de trots die mensen gewoonlijk hebben. Hij benadrukte dat iedereen in WLIG-groepen op hetzelfde niveau staat en niemand de leider is ... We zijn allemaal mensen die God dienen, maar we hebben een vijand, de duivel, die het heel goed doet. Er zijn kwade geesten die samenwerken als een troep wolven om Gods werk te vernietigen. In elke groep die eenheid bevordert, kan bijvoorbeeld de geest van Jezebel en de geest van Ahab naar boven komen. Het zijn geen demonische namen, maar ze beschrijven dingen die een demon kan doen. We moeten oppassen voor deze geesten.

Aan het eind van de dag bedankte Vassula de organisatoren voor het uitstekende werk dat ze hadden verricht en benadrukte dat het zaad dat haar toespraak had gezaaid bewaterd moest worden; anders zou het verwelken.  Ze adviseerde de organisatoren om niet alleen per e-mail, maar ook telefonisch met elkaar te communiceren, om koffiebijeenkomsten te organiseren om elkaar beter te leren kennen.  Ze stelde voor dat ze korte presentaties in hun huizen zouden houden of sprekers uitnodigen, uit andere landen. Ze voorzag in ideeën en instructies voor het evangeliseren van de boodschappen en sloot haar toespraak af door iedereen eraan te herinneren dat God de gebrekkigen kiest, de zwakken, om voor Zijn glorie te werken ...

De Heilige Geest blies, door Vassula's toespraak, leven en spirituele opstanding in de WLIG-vrienden en lezers die werken voor Christus in Nederland, om met vertrouwen te evangeliseren en Gods boodschap aan hun land lief te hebben.

In Christus,

Gethsemane

Meer foto's van deze bijeenkomst op onze Flickr site