TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/mission/evangelise/info/organize/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Hoe kun je nu meedoen! » Nodig een Getuige uit »

 

Hoe Nodig Je Een Getuige Uit?

Waarom een WLIG-bijeenkomst organiseren?

De Heer zegt in deze Boodschappen:

"Verspreid Mijn Boodschap, verspreid Mijn Boodschap, verspreid Mijn Vrede en laat haar heersen in alle Harten..." (24 augustus 1987); "Ik zegen ieder van hen, Ik zegen allen die in Mijn Heilige Boodschap helpen, in het bijzonder hen die hun vrije tijd voor Mij opofferen;" (19 oktober 1988)

Op dezelfde wijze zegt Onze Gezegende Moeder ook: "Verheug Onze Harten en verspreid Onze Boodschappen aan de uiteinden van de wereld en door Hen bekeer je andere zielen; Ik verlang om alle Kerken vol te zien, levend en warm, dus leef Onze Boodschappen, Ik stort genaden over je uit om je aan te moedigen;" (Maart 1990)

Met andere woorden, God roept mensen op om Zijn Apostelen van het Einde der Tijden te zijn, in het bijzonder door het organiseren van WLIG-getuigenbijeenkomsten, om Zijn Boodschap van Liefde en Vrede aan onze generatie bekend te maken.

Als lezer van de Boodschappen, voelt u een sterke drang om nu IETS TE DOEN, om anderen naar dezelfde liefdevolle ontmoeting met God te brengen?

Als u zich geroepen voelt om een WLIG-getuigenbijeenkomst te organiseren, dan kun u:

Wilt u meer informatie over wat e.e.a. inhoudt? Bekijk deze video.