TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/mission/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Missie »

 

Welkom bij de rubriek Missie


Ineens was Hij binnen en ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u!" Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u.

Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie."

(Joh. 20:20-21)

...zoals de Vader Mij gezonden heeft om te getuigen van de grootte van Zijn Liefde en Zijn Naam te verheerlijken, zo zend Ik ook jou.
Ik was gezonden om Zijn Naam bekend te maken, en Ik heb gezegd dat Ik zal doorgaan Hem bekend te maken en dat doe Ik; Mijn Woord is Waarheid; wees niet verrast als Ik nu en dan neerdaal om jullie aan de Vader te herinneren, dus nu, dochter, wees jij ook Mijn getuige; Ik heb enkelen uitgekozen om in hen Mijn Macht te manifesteren en aan de wereld de diepten van Mijn Rijkdommen te onthullen, om Mijn Naam te verheerlijken; in jouw dagen verschijnen Ik en Mijn Moeder aan een aantal mensen; Ik heb hen geheel met Mijn Naam in olie getekend om ook hen in staat te stellen het werk uit te voeren dat Ik hun gegeven heb; bid voor deze zielen, zodat ook zij hun zending met ijver mogen vervullen om Mij te verheerlijken;

7 december 1993