TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/messages/1076/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » De Boodschappen »

 

Een Waarschuwingsboodschap Aan De Wereld En Aan De Verenigde Staten

7 februari 2002 

Citadel van Mij, Ik heb je geroepen om Mijn Wederkomst aan te kondigen; Ik heb je geroepen om Mijn onpeilbare Barmhartigheid te openbaren aan al Mijn kinderen die nog apathisch blijven en in hun eigen wereld van onverschilligheid; Mijn voortdurende oproepen tot berouw zijn niet gehoord; de wereld kruipt nu nog dieper in het moeras van zonde en in de schaduw van de dood; Mijn zaad is dood door gebrek aan bevloeiing; veel van Mijn herders zijn tegenover Mij tekortgeschoten, en trekken miljoenen zielen met zich mee in de Afgrond en in de verdoemenis; kan iemand zeggen: “we zijn niet gewaarschuwd; we hebben geen enkel hemels teken gezien;” en ze gaan door voor zichzelf te leven …

deze generatie is dood geworden voor Mijn Woord en geeft er de voorkeur aan te leven voor Satan die hen alles geeft wat tegengesteld is aan Mijn Wet van Liefde; vrijheid en onafhankelijkheid noemen ze dat maar in werkelijkheid zijn zij de gevangenen van de Boze; iedereen is nu uitgerust voor de oorlog; duisternis overheerst de wereld; hun harten die slecht zijn en bewoond door allerlei soorten slechte geesten, zijn alleen gemotiveerd jegens de Vorst van de Duisternis;

Ik heb jullie allen tijd en gelegenheid gegeven om jezelf te bevrijden van kwaadaardigheid en goddeloosheid en om na te denken over Mijn Goedgunstigheid in deze tijden van Barmhartigheid; Ik heb, onophoudelijk, door koninklijk bevel aan de hemel wonderbaarlijke tekenen laten zien voor jullie, om jullie geloof te laten herleven, maar zo velen van jullie, vooral in de Verenigde Staten, hebben na te zijn aangemoedigd om op het pad van deugden te stappen dat naar Mij leidt en naar Eeuwig Leven, zich tegen Mij gekeerd en tegen Mijn gezanten die de dragers zijn van Mijn Woord, en Mij met verachting afgewezen; beiden hoog en laag hebben hun tanden op elkaar gezet om dit Werk te vernietigen;

Mijn Koninklijke Heerschappij staat vlak voor jullie deuren, maar zijn jullie klaar om Mij te ontvangen? met vrijgevigheid en met koninklijke kwistigheid heb Ik een banket bereid van geestelijk voedsel om jullie geest te doen herleven; toen Ik daar was, wachtend op jullie om jullie met Mijn Eigen Hand te voeden om jullie te redden van de dood, weigerden jullie naar voren te komen; derhalve, jullie afkeer van een ware metanoia[1] in overweging nemend en hoe jullie in plaats daarvan vijandigheid hebben getoond ten opzichte van Mijn waarschuwingen, welke tonelen van geweeklaag er ook eerder plaatsvonden[2] zij zijn niets in vergelijking met de droevige ochtenden die voor jullie liggen;[3] droevige ochtenden die door jullie eigen hand aangetrokken zullen zijn;

jullie natie regeert in volledige tegenstelling tot heel Mijn Wet van Liefde die verschilt van jullie bizarre systeem van wetten; wetten die de meest gruwelijke misdaden begaan tot het punt van het in gevaar brengen niet alleen van de aarde maar ook van de stabiliteit van de hele kosmos;

Ik heb zo dikwijls Mijn Scepter afgestaan, zelfs aan de niet-bestaanden;[4] vandaag, zie Ik met droefheid van bovenaf hoe jullie plannen zich tegen jullie zelf zullen keren; de wereld smaakt reeds de vruchten van haar eigen koers, en daagt de natuur uit te rebelleren met uitbarstingen en roept natuurrampen over jullie zelf af, zichzelf verstikkend met jullie eigen plannen; Ik had jullie nu gedurende jaren gewenkt maar zeer weinigen namen er notitie van; deze zuivering die nu als een gesel op je ligt, generatie, zal velen tot Mij trekken en zij die Mijn waarschuwingen afwezen zullen tot Mij terugkeren in hun leed; dan, wanneer al deze dingen zullen hebben plaatsgevonden, als elk wezen dat niet bestond tot bestaan zal komen, zal Ik de aarde in brand zetten en bevrijden van de gesel; wanneer God spreekt, schokt Zijn Stem de aarde;   

Mijn Heerschappij zal spoedig met jullie zijn want Mijn goddelijk bezoek is ophanden, en allen die geroepen waren om openlijk te getuigen voor elke bewoner van deze aarde zullen niet langer worden onderdrukt[5] omdat de mensen als dorstige grond zullen zijn smachtend naar de dauw van Mijn Woorden; en zij zullen getuigen van de werken van de Opperste Drie-ene God die zij niet eerder hadden ontmoet noch hadden gezien met de ogen van hun ziel;

smeek de hemel dat deze tijd van zuivering niet zo hard neerkomt op jullie als op Sodom en Gomorra;

Mijn Kerk zal vernieuwd worden;

houd je vast aan Mij, Vassula, want Ik heb veel van jouw onderdrukkers achter Mij gebonden; hef Mijn Kruis boven je hoofd en verheerlijk Mij, en bevestig Mijn macht; ic;


[1] Berouw.

[2] Op de 11e september 2001; deze gebeurtenis was aangekondigd 10 jaar eerder, op 11 september 1991; ons waarschuwend om berouw te hebben …

[3] Apok. 11:18:  “De tijd is gekomen om diegenen te vernietigen die de aarde vernietigen.”

[4] De geestelijk doden.

[5] Apok. 11:11: “na de drieënhalve dag ademde God leven in hen en stonden zij op”.