TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/bibliography/webshop/bookdesc/enigma/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Bibliografie » WLIG Boekenwinkel » Boek Beschrijvingen » Het Enigma Vassula »

 

Het Raadsel Vassula

Bestel het boek (in het Engels)

Christelijke Kerken hebben altijd het bestaan van privé-openbaringen erkend, waarmee God rechtstreeks spreekt tot zielen die begiftigd zijn met een speciaal charisma. Zoals bij veel bekende mystici, bijvoorbeeld de H. Catharina van Siena of de H. Theresa van Avila, gebeurt dit soort openbaringen door middel van geschriften die in onze tijd worden gegeven. Hiertoe behoort Waar Leven in God van Vassula, waarvan de publicatie in 1990 begonnen is. Sinds de publicatie van de geschriften in het Engels, is het werk in meer dan dertig talen vertaald en is het wijdverspreid te verkrijgen. Vassula vult grote zalen over de hele wereld met een enthousiast publiek in een tijd waar de kerken verlaten worden.

Wat doet deze menigte toestromen? Wie is Vassula? Onder welke invloed heeft ze zich ertoe verbonden dit werk te ondernemen waarvan ze zegt dat het haar rechtstreeks door God wordt gedicteerd? Waarom zijn sommige priesters ervan overtuigd dat deze openbaringen authentiek zijn? Hoe komt het dat een vrouw zonder enige theologische opleiding meer dan vijfduizend pagina's kan schrijven die in overeenstemming zijn met de Schrift, de traditie en met de werken van hooggeleerde theologen? Waarom gaf het Vaticaan de katholieken een waarschuwing tegen de activiteiten van Vassula?

Dit boek hoopt een aantal antwoorden en verklaringen te kunnen geven betreffend dit fenomeen en deze vragen. Het is zonder positieve of negatieve vooroordelen geschreven op basis van een reeks interviews die Vassula toestond aan Jacques Neirynck. Het doel is om op een eenvoudige wijze informatie aan de lezer te verstrekken zodat hij of zij tot een eigen conclusie kan komen.

De schrijver Jacques Neirynck werd in 1931 in Brussel geboren en heeft twee gelijktijdige loopbanen gehad, een als onderzoeker en leraar, de ander als journalist en schrijver. Zijn wetenschappelijke loopbaan leidde hem tot een aanstelling als professor aan de Lovanium University in Kinshasa, de Katholieke Universiteit van Leuven en de Federale Technische Universiteit in Lausanne. Hij werkte ook als onderzoeker, in het bijzonder voor het Philips Natuurkundig laboratorium. Zijn specialisatie is de Theorie van Schakelingen en systemen, een tak van de wiskunde toegepast op elektriciteitssystemen. Hij richtte een wetenschappelijke uitgeverij op, de Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, bij welke hij een Verhandeling over Elektriciteit in 22 delen publiceerde, vertaald in verschillende talen.

Zijn carrière als journalist leidde hem tot het bewerken van honderden artikelen over wetenschappelijke en technische onderwerpen voor een algemeen lezerspubliek. In het bijzonder nam hij deel aan publicaties over consumentenvoorlichting, maar ook aan televisie- en radioprogramma's. Hij was een van de pioniers van een Europese consumentenbeweging die vandaag vijf landen van de Europese Unie omvat. Als schrijver heeft hij vier essays en drie romans uitgegeven. In 1999 werd Jacques Neirynck verkozen tot lid van het Zwitserse Federale Parlement.