TERUG NAAR WEBSITE:http://www.tlig.org/nl/bethmyriam/otheracts/dhammarajika/LETTERTYPE GROOTTE: NORMAAL - GROOT

Nederlands » Beth Myriam » Andere 'Daden van Liefde' Projecten » Waar Leven in God Ondersteunt het Dhammarajika Weeshuis »

 

Waar Leven in God Ondersteunt het Dhammarajika Weeshuis

Vassula werd persoonlijk uitgenodigd door de Eerwaarde Suddhananda Mahathero, voorzitter van de Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, om de "Atisha Dipankar & Visuddhananda Gouden Onderscheiding voor Vrede" van dit jaar, 2003, te ontvangen, bij de gelegenheid van de 94e verjaardag van de wijlen president en oprichter van het Boeddhistische Klooster. De ceremonie voor de Gouden Onderscheiding voor Vrede 2003 werd gehouden op zondag 23 februari in het Boeddhistisch Klooster. De Boeddhistische monniken nomineerden haar voor deze Vredesonderscheiding vanwege zijnde een voorname persoonlijkheid, haar erkenning gevend voor haar grote bijdrage en haar inspanningen voor het bewerkstelligen van interreligieuze harmonie en het bevorderen van vrede in de wereld onder alle volkeren en religies

Op de 26e februari werd Vassula uitgenodigd om naar het weeshuis te komen, dat de Boeddhistische monniken nu gedurende 31 jaar onderhouden. Sinds 1972 is aan dit weeshuis voedsel verstrekt en medische hulp gegeven aan duizenden verweesde en berooide kinderen. Op dit moment zijn 600 kinderen afhankelijk van de vrijgevigheid en liefde van hun medemensen en de liefdadigheid van de individuele donoren, omdat vele hulporganisaties hun donaties hebben gestaakt.

Vassula werd gevraagd om een ​​paar woorden tot alle aanwezigen te spreken. Alle kinderen waren er en vele vooraanstaande leden van het Dhammarajika Boeddhistisch Klooster. Iedereen was diep geraakt door haar woorden van bemoediging en ondersteuning.

Twee maanden na het bezoek van Vassula aan het Dhammarajika Weeshuis, in april 2003, begon WLIG dit weeshuis te ondersteunen - om deze hulpeloze kinderen te helpen, zodat zij in staat zijn de komende jaren uit te groeien tot weerbare personen.

Het adres of het Klooster is:

Dhammarajika Weeshuis
Dhammarajika Boeddhistische Klooster
Atisa Dipankar Road
Kamalapur, Dhaka - 1214
Bangladesh