ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/testimonies/prisoners/various/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Μαρτυρίες » Μαρτυρίες Φυλακισμένων » Διάφορες Μαρτυρίες Φυλακισμένων απ'όλο τον Κόσμο »

 

I have found true Peace; Love reading TLIG; and have shared it with others and know that it has touched their hearts as well. My sister tried to get me to read one of those books. ... then I got arrested ... the wheels of justice turns real slow in TX. She finally got you to send me Volume 1. At first I was weary-until I decided to really sit down and read it. I've always believed in the Spirit of God, but had a problem praying to Jesus (a man). But after I started reading I felt the love and the pain Jesus is going thru. He talks with such feeling that it made me love him. And feel guilty for not trusting and loving him earlier..... After I read the books I let other guys read them, and you could actually see the change in a person that really opens up their heart and mind to God-Lord Jesus and his sweet Mother Mary. May the Lord Jesus bless the World that we all live in and have mercy on those whose ear and eyes are closed.
(G. S., Fort Worth, TX. USA, January 1996)