ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/testimonies/churchpos/nihilobstat/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Μαρτυρίες » Η Θέση της Εκκλησίας »

 


The TLIG prophetic revelations enjoy the Magisterium's Imprimatur and Nihil Obstat


Interview with Bishop Toppo on the TLIG writings and their Ecclesiastical Approval