ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/selected/prayer5/www.tlig.org/el/spirituality/prayers/selected/prayer5/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Επιλογή Προσευχών » Ω, Έλα να Με Σώσεις  »

 

Ω, Έλα να Με Σώσεις

Πατέρα Πολυεύσπλαχνε,
ύψωσέ Με στο Στήθος Σου,
επίτρεψέ μου να πιω από τους
ζωντανούς χείμαρρους της Αιώνιας Ζωής,
και με αυτό θα ξέρω ότι
βρήκα κοντά Σου χάρη.
Ω, έλα να με σώσεις
πριν έρθει επάνω μου η Ώρα.
Γιάτρεψέ με γιατί αμάρτησα απέναντί Σου.
Πατέρα,
η Χάρη αναβλύζει από τα Χείλη Σου,
η Καρδιά Σου είναι ένα
φλογερό Καμίνι Αγάπης,
τα Μάτια Σου είναι δυο Φλόγες
διάπυρης Φωτιάς.
Ω Πατέρα,
η Ωραιότητά Σου είναι η ίδια η Τελειότητα,
η Μεγαλοσύνη Σου και η Δόξα Σου
αφήνουν θαμπωμένους και τους
λαμπρότερους αγγέλους Σου.
Πλούσιε σε Αρετή και Χάρη,
μη μου κρύψεις το Άγιο Πρόσωπό Σου
όταν έρθει η Ώρα.
Έλα να με αλείψεις με το λάδι της αγάπης.
Θεέ, εισάκουσε την προσευχή μου,
πρόσεξε τη φωνή της δεήσεώς μου!
Πρέπει να εκπληρώσω τις υποσχέσεις
που σου έδωσα, Αιώνιε Πατέρα.
Παρ' όλο που το ρεύμα είναι αντίθετο
σε μένα, ελπίζω, γνωρίζω, πιστεύω,
ότι το Χέρι Σου θα είναι εκεί,
να με σηκώσει και να με γλιτώσει
από αυτό το ρεύμα.
Ω, πόσο επιθυμώ να ατενίσω
το Θυσιαστήριό Σου και να δω
τη Δόξα Σου στην Κιβωτό της Διαθήκης!
Ω, πόσο η ψυχή μου επιθυμεί να αντικρίσει
τον Καβαλάρη των Ουρανών που φέρει
το Όνομα: Πιστός και Αληθινός,
Αυτόν που θα εξαφανίσει
την αδικία από τον κόσμο,
Αυτόν που είναι Δίκαιος.
Ω! Έλα να με σκεπάσεις με το Μανδύα Σου,
αφού η Αγάπη Σου είναι γνωστή
για τη Γενναιοδωρία της.
Ω Πατέρα,
μη με διώξεις όπως μου αξίζει,
για τις αμαρτίες μου, αλλά βοήθησέ με.
Εφοδίασέ με με τον Επιούσιο Αρτο Σου
και προφύλαξέ με από τα δόντια της Οχιάς.
Κάνε με κληρονόμο του Οίκου Σου,
κάνε με τέκνο του Φωτός Σου,
Κάνε με πιστό αντίγραφο
του Υπέρτατου Μάρτυρα, για να Σε
δοξάζω στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

19 Σεπτεμβρίου, 1991