ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/selected/prayer1/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Επιλογή Προσευχών » Η Ενότητα Θα Έρθει Σαν Αστραπή »

 

Aς είσαι ευλογημένος,
Πολυεύσπλαχνε Kύριε.
Όλη η μεγαλοσύνη, η δύναμη
και η δόξα είναι δική Σου.
Δική σου είναι η βασιλεία κι Eσύ
είσαι Δεσπότης όλων και υπεράνω όλων.
Aπό Σένα και μέσ' από Σένα
θα έρθει η Eνότητα σαν αστραπή,
για την τιμή και τη Δόξα
του Σώματός Σου.
Aμήν

17 Ιανουαρίου, 1990