ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/selected/conversion/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Επιλογή Προσευχών » Προσευχή για τη Μεταστροφή του Κόσμου »

 

Προσευχή για τη Μεταστροφή του Κόσμου

Πατέρα Πολυεύσπλαχνε,
κάνε αυτοί που ακούνε με τ' αυτιά τους
αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουν,
ν' ακούσουν αυτή τη φορά τη Φωνή Σου
και να καταλάβουν ότι είσαι Εσύ,
ο Άγιος των Αγίων.
Άνοιξε τα μάτια αυτών που βλέπουν με τα,
μάτια τους αλλά ποτέ δεν διακρίνουν,
να δουν αυτή τη φορά με τα μάτια τους
το Άγιο Σου Πρόσωπο και τη Δόξα Σου.
Βάλε το Δάχτυλό Σου στην καρδιά τους,
για να μπορέσει η καρδιά τους να ανοίξει
και να αντιληφθεί την Πιστότητά Σου.
Προσεύχομαι και Σου ζητώ όλα αυτά,
Δίκαιε Πατέρα,
ώστε όλα τα έθνη να μεταστραφούν και
να θεραπευθούν μέσω των Πληγών
του Αγαπημένου Σου Υιού, Ιησού Χριστού.
Aμήν

-Η Παναγία μας(15 Μαίου, 1990)
-Ιησούς Χριστός (18 Ιουλίου, 1990)