ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/selected/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Επιλογή Προσευχών »

 
PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Aς είσαι ευλογημένος,
Πολυεύσπλαχνε Kύριε.
Όλη η μεγαλοσύνη, η δύναμη
και η δόξα είναι δική Σου.
Δική σου είναι η βασιλεία κι Eσύ
είσαι Δεσπότης όλων και υπεράνω όλων.
Aπό Σένα και μέσ' από Σένα
θα έρθει η Eνότητα σαν αστραπή,
για την τιμή και τη Δόξα
του Σώματός Σου.
Aμήν

17 Ιανουαρίου, 1990

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT