ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/conversionprayer/www.tlig.org/el/spirituality/prayers/conversionprayer/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Προσευχή για τη Μεταστροφή του Κόσμου »

 

Προσευχή για τη Μεταστροφή του Κόσμου

Η Παναγία (15 Μαϊου, 1990)
Υπενθύμιση από τον Ιησού (8 Ιουλίου, 1990)

Η Αγία Μητέρα μας γράφει στο μήνυμά Της: Αυτές οι μέρες είναι μια προετοιμασία για την κάθοδο του Βασιλιά σας. Προσευχηθείτε να είναι όλοι έτοιμοι. Προσευχηθείτε με θέρμη, παιδιά Μου, γι' αυτές τις ψυχές που αρνούνται να ακούσουν και αρνούνται να δουν. Προσευχηθείτε στον Ουράνιο Πατέρα με αυτό τον τρόπο:

Ο Ιησούς μας υπενθυμίζει αυτή την προσευχή: Αγαπημένοι, είμαι το Φως του κόσμου και προχωρώ μπροστά σας. Ωστόσο, σας λεω τούτο: Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν στη δική σας μάντρα, θα τα οδηγήσω κι αυτά κάτω από την Ανακαινισμένη Μου Εκκλησία, για να είναι ένα ποίμνιο κι ένας Ποιμένας. Πηγαίνετε στα έθνη και μάθετέ τους να απευθύνουν στον Πατέρα αυτήν την προσευχή:
Πατέρα Πολυεύσπλαχνε,

κάνε αυτοί που ακούνε με τ' αυτιά τους
αλλά ποτέ δεν καταλαβαίνουν,
ν' ακούσουν αυτή τη φορά τη Φωνή Σου
και να καταλάβουν ότι είσαι Εσύ,
ο Άγιος των Αγίων.

Άνοιξε τα μάτια αυτών
που βλέπουν με τα μάτια τους,
αλλά ποτέ δεν διακρίνουν,
να δουν αυτή τη φορά με τα μάτια τους
το Άγιο Σου Πρόσωπο και τη Δόξα Σου,

Βάλε το Δάχτυλό Σου στην καρδιά τους,
για να μπορέσει η καρδιά τους να ανοίξει
και να αντιληφθεί την Πιστότητά Σου,

Προσεύχομαι και Σου ζητώ όλα αυτά
Δίκαιε Πατέρα, ώστε όλα τα έθνη
να μεταστραφούν και να θεραπευθούν
μέσω των Πληγών του Αγαπημένου Σου Υιού,
Ιησού Χριστού.

Αμήν.

H Aγία Μητέρα μας στο τέλος της Προσευχής λέει: Ζητήστε από τον Πατέρα να συγχωρήσει τις πείσμονες ψυχές που αρνούνται να ακούσουν και να δουν, ο Πατέρας είναι Πολυεύσπλαχνος και θα φροντίσει για όλα τα παιδιά Του. Ναι, παιδιά Μου, είστε το θυμίαμα προς το Θεό όταν προσεύχεστε για τη σωτηρία των αδελφών σας. Όσο πιο ένθερμα προσεύχεστε, τόσο περισσότερο εισακούονται οι προσευχές σας.

O Kύριος μας, Ιησούς, ζητάει από εμάς να διδάξουμε την προσευχή αυτή σε όλα τα έθνη: Καταλάβετε λοιπόν ότι με την προσευχή αυτή ζητάτε τη σωτηρία του κόσμου. Θάρρος αδελφοί, μαθητές Μου θάρρος. Είμαι κάθε μέρα μαζί σας...