ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/prayers/consecrations/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Προσευχές » Αφιερώσεις »

 
Αφιερώσεις
Αφιέρωση στην Ιερή Καρδιά του Ιησού και στην Άμωμη Καρδιά της Παναγίας
 
 
Αφιέρωση στην Ιερή Καρδιά του Ιησού
26 Ιανουαρίου, 1992
 
 
Αφιέρωση στις δυο Καρδιές
21 Σεπτεμβρίου, 1993