ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/spirituality/miracles/bloodandoil/www.tlig.org/el/spirituality/miracles/bloodandoil/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Πνευματικότητα » Θαύματα » Αγαλματίδιο της Ιερής Καρδιάς στάζει λάδι και αίμα (2003 έως και σήμερα) »

 

Αγαλματίδιο της Ιερής Καρδιάς στάζει λάδι και αίμα

Ο Ιησούς συνεχίζει να δίνει ισχυρά θαυματουργικά σημεία στην ομάδα προσευχής στην Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, σε ένα αγαλματίδιο της Ιερής Καρδιάς.

Τον Μάιο του 2003, το αγαλματίδιο της Ιερής Καρδιάς του Ιησού άρχισε να στάζει λάδι, όπως γινόταν και με το αγαλματίδιο της Άμωμης Καρδιάς της Μαρίας. Αργότερα, το 2004, το ίδιο αγαλματίδιο άρχισε να στάζει λάδι από την πληγή στο δεξί Του χέρι. Μέχρι και σήμερα το αγαλματίδιο συνεχίζει να στάζει λάδι και αίμα.

Διαβάστε μια πιο λεπτομερή αναφορά αυτού του θαύματος, στην ιστοσελίδα της ομάδας προσευχής της Χρυσής Ακτής που είναι αφιερωμένη σε διάφορα θαύματα.