ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/mission/reports/2005/0528-29/0529-29pg3/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Αποστολή » Αναφορές από Ομιλίες της Βασούλας » 2005 Αναφορές » Αναφορά από το ταξίδι της Βασούλας στους Αγίους Τόπους  » Vassula's Trip to the Holy Land - pg3 »

 

Father Spyridon, who is a priest of the Greek Orthodox Church at the Church of the Nativity, was there also and he greeted Vassula and invited all of us to his house for lunch. His gracious Presbytera (wife) served us a wonderful meal that she had cooked for us. Father Spyridon gave Vassula a gift of a beautiful icon. We then went to visit the Church of the Nativity in Bethlehem.

Vassula and Father Spyridon in Bethlehem
Vassula and Father Spyridon in Bethlehem

Vassula at Father Spyridon’s house having lunch in Bethlehem
Vassula at Father Spyridon’s house having lunch in Bethlehem

assula and the Icon gift at Father Spyridon’s house in Bethlehem
Vassula and the Icon gift at Father Spyridon’s house in Bethlehem

Vassula at the Church of the Nativity in Bethlehem
Vassula at the Church of the Nativity in Bethlehem

We then went to the Ethiopian Orthodox Church. Vassula met with Father G. Sellassie and Abba Fissihatsion. Vassula spoke to them about Unity. They told Vassula that she is most welcome in their Church and blessed the work that she is doing. She invited them on the next True Life in God Ecumenical Pilgrimage, 2007, because we had not had the Ethiopian Church represented on any of the four preceding pilgrimages.

Vassula and the Ethiopian Orthodox Priests
Vassula and the Ethiopian Orthodox Priests, Father G. Sellassie and Abba Fissiatsion

Vassula and the Ethiopian Orthodox Priests
Vassula with Father G. Sellassie and Abba Fissiatsion

Vassula Vassula and Father Emmanuel, the Armenian Orthodox Priest in Jerusalem
Vassula and Father Emmanuel, the Armenian Orthodox Priest in Jerusalem