ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/mission/reports/1998/0106-15/wall/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Αποστολή » Αναφορές από Ομιλίες της Βασούλας » 1998 Αναφορές » Bangladesh, Philippines, and India.
(compiled from accounts by Vassula, Erwin Schlacher and Fr. X)
 » Message on the wall »

 

Message on the wall

While in the Philippines in January 1998, Vassula paid a brief visit to the headquarters of the Philippine's True Life in God Association. While there, she was asked to sign her name on the wall of their office. Instead, everybody was amazed to witness Vassula write a message from Jesus directly on the wall.

Vassula is photographed while writing Jesus' message onto the wall
Vassula is photographed while writing Jesus' message onto the wall.

The following is taken from the account of Vassula's Asian visit, 1998 (part 1)

On the way to address the prisoners in Quezon City Jail, Metro Manila, Vassula was asked to briefly visit the headquarters of the Philippine's True Life in God Association, located in the same area and sign her name on their office wall. There, everyone witnessed a God - full of surprises! For Jesus Himself took over Vassula's hand to sign His Name on the wall, for every eye to see. Vassula explained later that Jesus took over to sign His Name because the prayer group is the fruit of His Divine Work and not Vassula's. Everyone fell on their knees, with tears in their eyes, beholding Jesus manifesting Himself through His instrument, allowing us to witness this Holy moment, when He is present and dictating. Certainly a special grace for the hard working association committee who indeed showed their devotion to True Life in God by their untiring commitment to being a perfect host for Vassula and her companions.

This photograph shows the completed message
This photograph shows the completed message.