ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:http://www.tlig.org/el/mission/evangelise/info/usa-model/usa-model-p2/ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ

Ελληνικά » Αποστολή » Ευαγγελισμός » Πώς να βοηθήσετε » Πώς μπορεί η χώρα μου να οργανωθεί καλύτερα; » Πώς να Δημιουργήσετε Τοπικές Ομάδες για να Βοηθήσετε στον Ευαγγελισμό και στη Δημιουργία Ομάδων Προσευχής - Συνέχεια »

 

Πώς να Δημιουργήσετε Τοπικές Ομάδες για να Βοηθήσετε στον Ευαγγελισμό και στη Δημιουργία Ομάδων Προσευχής

Συνέχεια

Πιο αναλυτικά

1. Καθορίσαμε τις γεωγραφικές περιοχές.

Πρώτα κοιτάξαμε τον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τραβήξαμε κάποιες γραμμές και χωρίσαμε την χώρα σε έξι ίσες περιφέρεις. Καταλήξαμε σε έξι περιφέρειες βασισμένοι σε μερικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε χωρίσει τις ΗΠΑ σε πολύ περισσότερες περιφέρειες, αλλά έπρεπε να είμαστε ρεαλιστές. Αν είχαμε πάρα πολλές περιφέρεις, θα ήταν δύσκολο να τις διαχειριστούμε. Αρχικά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με μικρά βήματα. Έξι περιφέρειες ήταν ένας εφικτός αριθμός και προσφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ είναι κατανεμημένες.

Αφού τραβήξαμε τις γραμμές στον χάρτη, κοιτάξαμε πιο προσεκτικά τις Πολιτείες που ήταν σε αυτές τις περιοχές. Πληροφορηθήκαμε πόσο πληθυσμό έχει κάθε πολιτεία στατιστικά και κάναμε λίγη αριθμητική. Δεν θέλαμε κάποια περιφέρεια να έχει άνισο αριθμό κατοίκων. Όλα αυτά τα βρήκαμε στο Διαδίκτυο μέσω έρευνας στο Google.

Ένας άλλος παράγοντας που έπρεπε να κοιτάξουμε είναι το ποσοστό της τρέχουσας δραστηριότητας της ΑεΘΖ σε εκείνες τις περιοχές. Οι περιοχές που ήδη εργάζονται σκληρά και όπου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ομάδων προσευχής, θα μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω την περιοχή που αρχίζει από την αρχή.

2. Προσδιορισμός πιθανών ανθρώπων που θα αναλάβουν τις περιοχές

Τώρα που καθορίσαμε τις περιοχές μας, έπρεπε να βρούμε τους ανθρώπους που θα αναλάμβαναν την ευθύνη σε αυτές τις περιοχές. Προβληματιστήκαμε σκληρά να ετοιμάσουμε μια λίστα ανθρώπων σε κάθε περιοχή που είχαν κάποιες αρμοδιότητες, ενεργοί αναγνώστες και εθελοντές της ΑεΘΖ. Θέλαμε το λιγότερο δύο ή τρεις ανθρώπους, για να είναι οι υπεύθυνοι.