ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/sfeir/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Kardinál Sfeir »

 

Cardinal Sfeir

Jeho Eminence kardinál Mar Nasrallah Peter Sfeir, maronitský patriarcha Antiochie a celého Východu přivítal poutníky na pouti Opravdového Života v Bohu.


Kardinál Sfeir vítá Vassulu a účastníky pouti Opravdového Života v Bohu, květen 2005 (pro zvětšení klikněte na fotografii)

Vítáme vás v Libanonu. Ekumenické hnutí je pokladem všeobecné církve, a víte, že katolická církev se snažila udělat, co může, aby dosáhla jednoty mezi křesťany. Katolická církev má zvláštní komisi vedenou kardinálem, a ten usiluje spojit všechny prvky křesťanské víry a jít po cestě jednoty. Dobře víte, že maronitská církev je katolická církev a nepatří k pravoslaví. Neboť při svém zrodu (maronitská církev) byla, a s Božím požehnáním zůstane, tak jak je. Maronité jsou hojně rozptýlení po celém světě, zvláště na Západě.

Věřím, že někteří z vás se s maronitskou tradicí setkali v různých zemích, ať už v Brazílii, Austrálii, Kanadě, Spojených Státech, nebo Venezuele. Toužíme stejně jako vy po této jednotě, kterou chce náš Pán Ježíš Kristus, když řekl: „buďte jedno, jako Já a Můj Otec jsme jedno“. Víme, že paní Vassula přijela do Libanonu již dříve, a že usiluje, aby této jednoty bylo dosaženo. Víme také, že své spisy a myšlenky představila Svatému Stolci, který se k tomuto tématu vyjádřil v několika publikovaných spisech. Naším cílem je, aby naše víra byla jedno v Ježíši Kristu, který je náš Pán a Spasitel. Jestli kdy v historii byly neshody kvůli čemukoli a z jakéhokoli důvodu, prosíme Boha, aby nám odpustil všechna naše provinění, a aby nás přivedl zpět k jednotě. Tato jednota je naším svědectvím těm, kteří v Krista nevěří, protože žádné rozdělení mezi námi nemůže vytvořit věřícího, což je přesně to, na co už poukázal náš Pán Ježíš Kristus. Modlíme se s vámi za tuto jednotu, kéž ji Pán naplní takovým způsobem a v takovém datu, které On uzná zavhodné. Prosím Boha, aby otevřel cesty pro vás i pro nás, abychom získali Jeho uznání, a abychom byli schopni svědčit světu o jednotě.

Prosím Boha, aby vám i nám otevřel správné cesty, abychom pak dosáhli Jeho souhlasu, a tak byli schopni vydávat celému světu svědectví jednoty a nikoli rozdělení, protože svět nyní tuto jednotu, zvláště jednotu křesťanů, naléhavě potřebuje. Děkuji vám, že jste přijeli do Libanonu. Libanon je zemí, kde jsou věřící různých vyznání. a jak jistě víte, je jich zde celkem 18. Z toho je 6 katolických, 5 pravoslavných, zbytek tvoří muslimové. Jak víte, muslimové se dělí na sunity, šíity, drůzy a ještě dále. To proto je Libanon "tavícím kotlem" pro všechny. Vědí, že musí žít ve vzájemném porozumění, ve víře a lásce, pomáhat jeden druhému s upřímností. Prosíme Boha, aby byl s vámi, aby vám požehnal a pomáhal vám ve vašem úsilí vedoucímu k naplnění této jednoty. Děkuji vám.