ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/popejp2/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Papež Jan Pavel II. »

 

Papež Jan Pavel II.

"Ať jí Bůh žehná."

Zpráva ze soukromé audience u papeže Jana Pavla II. dne 14. února 1998

The Pope

Papež čte Vassulino věnování na první straně desátého dílu Opravdového Života v Bohu. 

Spolu se dvěma přáteli, Anu a Abhay George, pocházejícími z města Kerala (Indie), nyní žijícími v Dánsku, jsem měl příležitost zúčastnit se mše svaté v papežově soukromé kapli. Bylo to 10. února 1998.

Spolu se Svatým Otcem koncelebrovalo 10 kněží a nás laiků bylo celkem 23. Po mši svaté, skromné ale krásné, nás Svatý Otec přijal v audienčním sále, rozdal nám růžence a každému z nás požehnal. Pět lidí přineslo svatému Otci dary.

Měl jsem s sebou 10. díl francouzského vydání Opravdového Života v Bohu. Před několika měsíci se Vassula rozhodla věnovat tento díl Svatému Otci a svěřila mně tuto knihu. Na první straně napsala:

Pour le Saint Pere Jean-Paul II.
Que Dieu vous benisse et vous protege,
Vassula

Svatému Otci, Janu Pavlu II.
Ať Vám Bůh žehná a chrání Vaši Svatost,
Vassula

Když ke mně přišel, držel jsem tu knihu v ruce. Po přijetí růžence a políbení papežovy ruky, jsem řekl německy: "Přivezl jsem vám velmi zajímavou knihu. Je to kniha od Vassuly." Svatý Otec se zájmem odpověděl: "Ach! Vassula!" Mons. Stanisław Dziwisz, osobní sekretář Svatého Otce (jmenovaný biskupem tři dny před audiencí), také se zájmem řekl: "Vassula!". Bylo očividné, že oba její jméno znají.

Dodal jsem: "Ona napsala v této knize Svatému Otci věnování." Papež pohlédl s upřímným a vroucím zájmem na knihu, otevřel ji a německy mi řekl: "Gott segne sie": "Nechť jí Bůh žehná". Nad knihou udělal znak Kříže. Poté ji převzal Mons. Mietec, který přebírá dary věnované papeži při audiencích .

Předtím, než se obrátil k dalším členům skupiny, jsem mu řekl: "Hodně se za Vás modlíme, Svatý Otče!" Odpověděl mi: "Děkuji!"

Niels Christian Hvidt


Následující výpověď papeže Jana Pavla II., která byla přednesena během generální audience ve Vatikánu, je citována ze španělského vydání L'Osservatore Romano, ze dne 16. srpna 1996.
(Toto apoštolské požehnání bylo uděleno 9 měsíců po Notifikaci.)

"Srdečně zdravím zde přítomné, hovořící španělsky, zvláště zástupce Kongregace sv. Terezy od Ježíše a MODLITEBNÍ SKUPINY OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU. Všem jim přeju, aby milostivé léto pomohlo obnovit jejich křesťanské sliby, a tak se stali svědectvím Jeho milosti ve světě. Udílím vám a těm kteří jsou vám drazí Apoštolské požehnání."

Video této události můžete zhlédnout zde.