ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/kahale/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Biskup Georges Kahhale »

 

Biskup Georges Kahhale

Monsignor Georges Kahhale Zouhairaty, biskup - apoštolský exarcha Řecké melkitské katolické církve ve Venezuele

 Bishop Georges Kahale  
Hlavní celebrant liturgie na ekumenické pouti TLIG v roce 2005   

"Se svou otevřeností a přátelstvím na mezinárodní úrovni, díky modlitbě a 'Opravdovému Životu v Bohu', vytvořila Vassula ekumenické vztahy a pevný základ pro mezináboženský dialog XXI. století za jednotu lidstva."

Originální text ve španělštině:

"Con su apertura y relaciones a nivel internacional Vassula ha hecho a través de la oración y la 'Verdadera Vida en Dios' una relación ecuménica y sólidas bases para el diálogo interreligioso del siglo XXI para la unidad humana."