ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/jeremiah/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe »

 

Biskup Jeremiah Ferens

Sídelní biskup autokefální ukrajinské pravoslavné církve v Jižní Americe

Curitiba, 17. ledna 2006
Na svátek Sboru 70-ti apoštolů

Svědectví o Opravdovém Životě v Bohu

"Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boha, našeho Otce a
společenství Svatého Ducha, ať je s námi se všemi!"

V tomto třetím tisíciletí křesťanství svět zažívá apokalyptickou skutečnost předpovězenou Bohem ve svatých Písmech. Proměna přírody, násilí, terorismus, války, konflikty, nenávist, hlad a ztráta lidské důstojnosti stvořené k obrazu Boží a k Jeho podobě denně znepokojuje a děsí člověka. Člověk vzdálený od svého Stvořitele žije riskantně a je plný strachu. Bůh mluví k lidstvu skrze své proroky a skrze svého jediného Syna Ježíše Krista. A člověk, místo aby naslouchal Božskému poselství, následuje své ambice. 

Aktivity "Opravdového Života v Bohu", kterým dala vznik paní Vassula Ryden, přitahují pozornost celého světa a vzrušují zvědavost křesťanů mnoha církevních denominací. Tisíce lidí z různých koutů světa jsou poctěni … Poté, co četli poselství předávané Vassulou, jsou Milostí Boží omilostněni. A největším požehnáním pro lidskou bytost je milost obrácení. Bůh nás neustále volá k pokání a obrácení, aby nás nepřítel našich duší nezničil. Nás, kteří jsme stvořeni k podobě Boží a k obrazu Božímu. 

V "Opravdovém Životě v Bohu" je mnoho lidí, kteří se jako marnotratný syn vrací do Otcovského domu.

Ekumenická pouť "Opravdového Života v Bohu", která se v květnu 2005 konala v Libanonu, Jordánsku a Sýrii, byla zjevným svědectvím křesťanské jednoty. Cílem poutě byla naše jednota s Ježíšem Kristem. Zažili jsme nezapomenutelné chvíle, pocítili jsme dotyk Milosti Boží a Její vedení.

Modlím se k Bohu a snažně prosím našeho Otce, aby žehnal paní Vassule a chránil ji, aby měla vždy sílu, odvahu, dar rozlišování a Božské Světlo, aby tuto vznešenou a těžkou službu dokončila s neporušeností.

S apoštolským požehnáním,

+ Biskup Jeremiah Ferens
sídelní biskup autokefální ukrajinské pravoslavné církve v Jižní Americe