ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/frionbria/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu »

 

Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie

Profesor pravoslavné teologie, bývalý ředitel Unit One, sekce pro jednotu a obnovu ve Světové radě církví v Ženevě, píše o knize "Fire of Love" (Oheň Lásky). Je to sbírka s poselstvími Opravdového Života v Bohu o Duchu Svatém.

(Zatím uvádíme několi základních myšlenek z textu otce Iona Bria, na překladu kompetního textu se pracuje.)

Pro společenství Božího lidu, oddanost Kristu ustanovuje základ a jádro života a službu všech věřících, kněží, učitelů a biskupů. Někteří jsou povoláni k tomu být učedníky, kdy je jejich osobní identita a věrnost Kristu prvořadou důležitostí. (…)

Symbol "tří železných tyčí" (v Opravdovém Životě v Bohu) je pravdivý a svou "neohebností" odpovídá Církvím, strnulým ve spánku letargie rozdělení. I zde je to otázkou oddanosti Kristu. Kristus ve svých Poselstvích žádá o naléhavou "nápravu". Alespoň o slavení Velikonoc v jedno společné datum. Jen oheň Ducha Svatého může tyto nehybné tyče změkčit a ohnout. (…)

V době, kdy naši pozornost upoutává tolik sektářských a fundamentalistických skupin, aniž by uvolnily alespoň kousek místa Bohu, nemohou křesťané zůstat úplně hluší k přesvědčení a radě Vassuly v otázce nových znamení jednoty tady a teď. V tomto poselství je něco všeobecného, připomínající, že "všichni jste jedno v Kristu Ježíši" (Gal 3,28). Tradice nespecifikuje žádná omezení ohledně materiálu a prostředníka, který může být použit pro hlásání evangelia, vyžaduje pouze, aby byl vhodný. Poskytuje to dostatečnou půdu pro to, vzít co nejchápavější pohled těch, kteří jsou nositeli Kristovy vize, která je shůry předávána psaným slovem? Církev pak musí uznat dary věřícího, rozvíjet je a vložit do života celého Těla. Rozlišit je. Některé zamítnout a jiné povzbudit. Vassula vlastní viditelné svědectví své zkušenosti a to skrze své ruce. Úloha hlasu a ruky Toho, kdo připomíná věci, není mechanická. Musí se vyrovnávat se svou lidskostí, se svými silami, se svou slabostí a selháními ...

(Kompletní překlad textu bude k dispozici co nejdříve, originál textu v angličtině naleznete zde.)