ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/franic/www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/franic/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu »

 

Arcibiskup Frane Franič

Emeritní arcibiskup Splitu a Makarska a bývalý předseda teologické biskupské komise ve Splitu, v bývalé Jugoslávii

(Uvádíme zatím alespoň krátký úryvek - na překladu celého textu se pracuje ...)

Při četbě knih Božích poselství, když jsem navíc věděl, že autorka, paní Vassula Rydén, je dcera řecké pravoslavné církve, velice na mě zapůsobilo, že jsem v nich našel věrnost, a jak jsem pevně přesvědčen, absolutní věrnost všem zjeveným pravdám tak, jak je učí a vykládá katolická církev. 

Podle mého pokorného, ale pevného přesvědčení, nikdy v těchto knihách, ať už to byly první knihy nebo ty, které následovaly, nebyl žádný omyl. Není to žádná chyba, když Vassula mluví o Kristu a nazývá Ho Abba nebo Jahve, ani když říká, že Kristus přijde na svět, aby přinesl období míru, protože to má co do činění s historickým návratem Krista na tento svět skrze Jeho Církev, která bude během tohoto období míru znovuobnovená. Pak bude přítomnost Krista všemu lidstvu na tomto světě ještě více zřetelná. Jak to řekla Panna Maria a Královna proroků ve Fatimě, a jak stále ještě nyní prorokuje v Medjugorje. 

Proto se sjednocuji se všemi těmi katolickými biskupy a teology, kteří obhajují autenticitu a upřímnou věrohodnost Vassuly Rydén, vizionářku a mystičku, jednu z největších v naší době.

(anglický text naleznete zde)