ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/couto/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Biskup Anil Joseph Thomas Couto »

 

Biskup Anil Joseph Thomas Couto

Biskup Dillí v Indii přivítal poutníky TLIG v květnu 2005 těmito slovy:

(...) Sv. Kateřina Sienská a další velcí světci, kteří zanechali hlubokou stopu v historii, ale o nich nemám v úmyslu mluvit. Vyzvali a přesvědčili papeže, aby se vrátili k životu podle evangelia.

Musím se přiznat, že jsem tomu ze začátku příliš nevěřil. Učinil jsem jistou zkušenost, když přijela Vassula do Dillí v roce 1990, ještě než jsem se stal biskupem. Tehdy jsem se právě vrátil z Říma po svých ekumenických studiích. Měli jsme tehdy moc krásné setkání se všemi pastory, atd. Ale tehdy jsem to nebral nijak vážně. Říkal jsem si, že na světě je dnes mnoho takových lidí atd. Ale když jsem začal číst její spisy, číst její poselství, řekl jsem (o Vassule), že je pravá, je opravdová a její poselství ukazuje cestu k jednotě. Jak jsem četl včera, není to nic jiného než pokání, pokora, láska a porozumění a přijetí druhého na úrovni srdce, na což čekám. (…)

To se poprvé v mém životě stalo teď, v posledních 4 dnech, a jsem si jistý, že tuto zkušenost udělali mnozí z nás. Poprvé v našich životech jsme společně přítomni slavení Eucharistie. Pravoslavní, katolíci, anglikáni a další. Samozřejmě bychom zmínili i ostatní protestatské skupiny, které tady nejsou, ale kdyby byly, jistě by byly také přítomny Eucharistie. Musíme je pozvat na další pouť, zaměřit se na Slovo Boží. Na Slovo Boží, na naše vlastní zkušenosti, víru v Ježíše, naše křesťanské zkušenosti učedníků, a na to, co nás všechny sjednocuje. A pak je to dovede ke Svaté Eucharistii a k celé katolické (všeobecné) tradici, na které máme podíl všichni, ne jen římskokatolíci, katolické tradici, tradici Církve, na které máme všichni podíl. Povede je to k plnému porozumění toho, co znamená Církev a její celá tradice.

To může být náš plán pro další pouť. Shromáždit ty, kdo nevěří v Eucharistii jakožto střed Jednoty, ale věří ve Slovo Boží. Jsem si jistý, že Slovo Boží je základ. Zakusili jsme to v Dillí, když zemřel papež Jan Pavel II. a měli jsme společnou ekumenickou bohoslužbu. Shromáždilo se nás tam mnoho, a všichni mluvili velmi krásně o smrti a vzkříšení, jež jsou plně obsažena ve víře, kterou všichni sdílíme. Řekli jsme si, že nejsme schopni se sjednotit kolem Eucharistického stolu ale rozhodně jsme schopni se shromáždit u stolu Božího Slova. Tak se můžeme setkat s protestanty, a to je šance také pro sdílení víry, kterou máme společnou, a která nás přivádí do Jednoty Jedné Svaté Katolické a Apoštolské Církve.

Vassulo, velice vám děkuji. Děkuji za tuto poskytnutou příležitost.