ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/vassulacdf/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry »

 
PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassula informuje čtenáře TLIG o komunikaci s CDF

Vassula píše dopis v němž informuje čtenáře o poslední korespondenci mezi ní a Kongregací pro nauku víry

Řím, 3. 3. 2003

Milí čtenáři Opravdového Života v Bohu, 


již od roku 2000 mám tu čest být ve spojení s Jeho Eminencí kardinálem Josephem Ratzingerem, prefektem Kongregace pro nauku víry. Dne 6. července 2000 jsem mu předložila svoji pokornou žádost, aby mé spisy byly podrobeny dalšímu zkoumání Kongregace, a aby mi byla poskytnuta příležitost odpovědět na výhrady vyjádřené v Notifikaci z 6. října 1995. Jeho Eminence mi dala tuto příležitost prostřednictvím dopisu P. Prospera Grecha ze 4. dubna 2002, který obsahoval pět otázek, na které jsem měla odpovědět. Moje odpovědi na tyto otázky byly předloženy Kongregaci pro nauku víry 26. června 2002. Kardinál Ratzinger mě nyní požádal, abychom publikovali tyto otázky spolu s mými odpověďmi, což jsem s radostí udělala, neboť tak s vámi mohu sdílet své oficiální stanovisko. 


Modlím se, aby zveřejnění tohoto dokumentu posloužilo dialogu pravdy a lásky, tak důležitému nejen pro ekumenismus, ale aby též plodně rozhojnilo působení Boží milosti v církvi. 

 


Ať vám Bůh žehná,

Vassula

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF