ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cdf2005/grechanswr/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi »

 
PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Vassuliny odpovědi CDF prostřednictvím P. Prospero Grecha

Vassulin úvodní dopis P. Prosperovi

V Římě 26.6.2002

Vážený P. Prospero Grech
Collegio Santa Monica,
Rome

Věc: Odpověď Vassuly Rydén na dopis P. Grecha, jménem J. E. kardinála J. Ratzingera z Kongregace pro nauku víry, ze dne 4. dubna 2002

Vážený otče Prospero Grechu,

především bych Vám chtěla poděkovat za poskytnutou příležitost odpovědět na otázky, které jste velmi uctivě vyjádřil ve Vašem dopise ze dne 4. dubna 2002, a které se týkají mých spisů a mé činnosti, z důvodu nového posouzení kritického stanoviska uvedeného v Notifikaci z roku 1995.

Uvědomuji si zodpovědný úkol svěřený Vaší nejsvětější kongregaci "prověřování duchů" (srov. Jan 4,1). Během posledních let jsem si sama uvědomila závažnost a citlivost úkolu rozlišování duchů, protože jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří mě kontaktovali a tvrdili, že mají rovněž nadpřirozené zkušenosti s Bohem a chtěli je konfrontovat s mými. Z opatrnosti, a také z důvodu vlastní odpovědnosti, jsem si stanovila zásadu, že si jich nebudu všímat. A proto si velice vážím Vaší práce, kterou ochraňujete věrné ve víře před nejrůznějšími nástrahami a snažíte se uchovávat jejich víru čistou a neovlivněnou falešnými proroky, a také střežíte pravá charismata, která jsou určena ku prospěchu církve.

Dále jsem vděčná, že mi dáváte příležitost objasnit a osvětlit určité výrazy, které se mohou jevit jako nejasné, protože jsou psány v imaginárním, poetickém nebo symbolickém stylu. Rovněž jsem si vědomá, že skutečnost, že oslovuji křesťany římskokatolické církve, i když jsem vyznání ortodoxního, je neobvyklá. Avšak spíše než vnímání této skutečnosti, což lze chápat jako určitý nesoulad, pokorně vyjadřuji svoji touhu, aby se moje činnost stala malým příspěvkem k uzdravení sporu mezi křesťanskými bratry. Proto odpovím, jak nejlépe budu moci, na otázky, které jste mi s naprostou upřímností a jasností předložili s ujištěním laskavého přístupu a pochopení vůči mým omezeným výrazovým možnostem s ohledem na rozsáhlé panorama obsažené ve dvanácti dílech s názvem "Opravdový Život v Bohu" (TLIG).

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF