ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/cardinal-napier/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika »

 

Kardinál Napier

Jeho Eminence, kardinál Wildrid Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika

Uvádíme zde vyjádření Jeho Eminence, kardinála Wildrida Napiera ohledně Vassuly Rydén, která nedávno navštívila Durban a promluvila k velkému zástupu věřících v City Hall. Vyjádření kardinála bylo otištěno v Catholic News Bulletin, arcidiecéze Durban, v červnu 2009, č.464. Je to oficiální zpravodaj pro farnosti a řeholní komunity arcidiecéze Durban.

"Aktuálně o Vassule Rydén"

V květnu Vassula navštívila naši zemi i Durban a promluvila k velkému zástupu věřících. Protože vyvstaly jisté otázky ohledně její osoby - zda jsou její zjevení pravá a zda se v jejích spisech nenachází dogmatické omyly a jaký je její postoj vůči katolické církvi, stejně jako vůči církvi pravoslavné, ve které vyrostla. 

Pozval jsem ji na biskupství k neformálnímu rozhovoru u oběda. Náš dialog objasnil, že její povolání být nástrojem Ježíšovým, se událo za nadpřirozených okolností. Určitě není možné si nevšimnout jejího vztahu ke katolické církvi. V roce 1995 Svatý Stolec oznámil, že existují vážné pochyby o autenticitě a pravosti poselství publikovaných Vassulou. Tyto pochybnosti byly vyjádřeny v notifikaci z 25. října 1995.

V dopise s datem 16. 4. 2004 kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, vyjádřil, že Vassula uspokojivě zodpověděla otázky Kongregace. Podle slov dopisu je výsledek dialogu uspokojivý a paní Rydén podala uspokojivé vysvětlení stavu svého manželství, stejně tak objasnila nejasnosti, které Svatý Stolec vyjádřil předchozí Notifikací ve věci jejích zápisků a účasti na svátostech.

Přílohou kardinálova dopisu byly Vassuliny odpovědi na otázky položené Kongregací. Prohlásil zde, že Vassula uspokojivě zodpověděla otázky Kongregace.

Velmi mne mrzí, že byly znovu vneseny nejasnosti vyjádřením kardinála Levady z roku 2007, který sice znovu potvrzoval notifikaci, ale zcela ignoroval vyjádření z roku 2004.

Velmi jsem se těšil na setkání s ní. Po celou dobu našeho setkání mne udivovala její absolutní otevřenost, zvláště ve chvíli, kdy jsem ji požádal, aby mi vyprávěla svůj příběh nebo proč si Bůh vybral právě ji. I ona sama je neustále překvapena, že byla právě ona vybrána, když byla daleka toho, aby praktikovala své náboženství.

Dále jsem se zajímal o to, jaká je situace ve vztahu mezi ní a Svatých Stolcem. S mnoha vrcholnými představiteli Vatikánu, kteří vůči ní nic nemají nic negativního, má velmi přátelské a srdečně vztahy.

Z toho, co bylo řečeno, můžeme kategoricky prohlásit, že se ani v nejmenším církev nemusí obávat toho, že by Vassulino působení jakýmkoliv způsobem ohrožovalo katolickou víru. Vskutku, poselství, která jsou skrze ni předávána, jsou ve shodě s voláním samotné církve k pokání a k návratu k základům víry, zvláště k základním modlitbám jako je Růženec a jiné pobožnosti, kdysi tak běžné v katolické rodině a v duchovním životě farnosti.

V takovýchto případech je obvyklé, že církev neprohlašuje "zjevení", která stále probíhají, za autentická - což je podobná situace jako v Medžugorje."

Přečtěte si podobný článek přímo na stránkách katolické arcidiecéze Durban