ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/churchpos/archsahagian/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Arcibiskup David Sahagian »

 

Arcibiskup David Sahagian

Vážená paní Ryden,

je to pro nás velká radost a osobní uspokojení uznat, že jste novým katalyzátorem duchovní obnovy, který hovoří k naší současné generaci nejpřesvědčivějším jazykem skrze knihy, které publikujete.

Vaše inspirovaná mise přinést Kristovo poselství druhým, je zdrojem hluboké radosti pro církev. A Vaše neúnavná horlivost, s níž čerpáte sílu a hledáte oživení a posilu ve svých řeckých kořenech, by se pro naši trýzněnou mládež měla stát záviděníhodným příkladem oddané věrnosti.

V našich dobách, kdy se v srdcích lidí tak hluboce zakořenil tupý materialismus, je osvěžením vědět, že není všechno ztraceno, že jsou ještě mezi námi lidé jako Vy, kteří jsou ve spojeni s Tvůrcem, a kteří jsou schopni předat nám užitek, který ze své inspirace čerpají.

Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit Vaše ekumenické poslání a modlit se za Váš úspěch.

Těšíme se na čtení Vaší příští knihy.

Zatím Vám posíláme své požehnání ze svatého Božího města a prosíme Pána, aby Vás zachoval a chránil.

Arcibiskup David Sahagian
  kancléř & hlavní ceremonář