ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/christian/orthodox/pelgrims/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Pravoslavná církev » Otec Theophil Pelgrims »

 

P. Theophil Pelgrims

Svědectví před publikem, když doprovázel Vassulu v Rusku, červenec 1999


Což nám nehořelo srdce, když Ježíš mluvil k nám skrze Vassulu? Při všech příležitostech, jsme si, Vassulo, všimli, jak Vás Kristus, náš Bůh, žárlivý po svých duších, jak vás svedl. Ano, Vassulo, byla jste svedena touto starostlivou láskou našeho Pána. Děkujeme, že nám umožňujete objevit Ježíše jako božskou něhu Otce pro nás všechny. Svatý Jan nás ve svém evangeliu zve, abychom napodobili jeho gesto při Poslední večeři. Dovolme i my svým hlavám, tak často plných muk a trápením, spočinout na Milujícím Srdci našeho Spasitele. Vždyť to, co nás Jan učí ve svém gestu, má Ježíš sám ke svému nebeskému Otci. Protože "Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu." (Prolog sv. Jana, verš 18). Pane Ježíši, živoucí "Díkůvzdání" Otci, děkujeme Ti za Tvou Lásku, děkujeme Ti za Tvou poselkyni a nevěstu Vassulu. Ano, náš Pán je Král. On Sám se oděl do nádhery Svých oddaných duší!