ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/testimonies/christian/catholic/tardif/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Svědectví » Křesťanští duchovní, teologové a profesoři » Římskokatolická církev » P. Emiliano Tardif »

 

P. Emiliano Tardif hovoří o Vassule

"Je to zcela jistě Pán, kdo k ní mluví"

 

Otec Emiliano Tardif je jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších charismatických osobností. Původem je  Kanaďan (1928 - 1999), v roce 1955 byl vysvěcen jako misionář Nejsvětějšího Srdce. Svůj život zasvětil humanitární práci pro chudé a to až do r. 1973, kdy vážně onemocněl. Nicméně díky modlitbám charismatické skupiny se okamžitě uzdravil. Tehdy se začal   zajímat o charismatické hnutí a zanedlouho poté v sobě odhalil  mimořádné charisma uzdravování. Od té doby cestoval po celém světě, aby všem oznámil, že 'Ježíš je živý a také dnes koná divy a zázraky, tak jako před 2000 lety'. Jeho bohoslužby za uzdravení byly přeplněné. Otec Tardif je považován za jednoho z nejlepších léčitelů všech dob. Jsou mu přisuzována statisíce uzdravení, z nichž velké množství bylo pečlivě zdokumentováno. Mezi vyléčenými je mnoho lidí s rakovinou v konečném stadiu a AIDS.

V říjnu 1996, v interview s italským novinářem Marino Parodi, otec Tardif objasnil své stanovisko k Vassule a Opravdovému životu v Bohu.

Na otázku, co si myslí o Vassule Ryden, odpověděl:

"Domnívám se, že je  věrohodná  a upřimná mystička. Je to zcela jistě Pán, kdo k ní mluví. Opravdový Život v Bohu je plný pokladů. Jak by to mohla ta žena sama vytvořit? Nedávná intervence kardinála Ratzingera byla velmi pozitivní. Kromě uznání četného a  zjevného velmi pozitivního ovoce Vassuliny mise, plně opravňuje věřící dále šířit tato poselství. Nakonec se prokázalo, že dokument vydaný Posvátnou kongregací pro nauku víry je absurdní. Bez jakéhokoliv podpisu, inspirovaný totální absencí znalostí poselství a poslání této mystičky."

 

V roce 1980 otec Tardif založil novou charismatickou komunitu Služebníci živého Krista (Servants of Living Christ), která se rychle rozšířila po celém světě. Hlavním sídlem této komunity je Santo Domingo, kde otec Tardif žil  po několik let. Nicméně  8 měsíců v roce strávil na svých cestách kolem světa, jak již bylo zmíňeno. Otec Tardif je také obdařen 'znalostí charismat', stejně jako darem 'rozlišování charismat'. Je považován za jednoho z hlavních představitelů Světového charismatického hnutí. Je rovněž autorem úspěšných knih, mezi něž patří: Jesus is the Messiah (Ježíš je Mesiáš), In the Fire of Love (V ohni Lásky) a The New Pentecost (Nové letnice).