ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/speeches/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Promluvy »

 
Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 
 
Volání Nejsvětějšího Srdce: Kristus touží po jednotě
Promluva Vassuly k 500 poutníkům, včetně kardinálů, arcibiskupů, biskupů a duchovních i laiků z různých církví a denominací. Promluva se týkala jednoty, jak je představena v poselstvích TLIG. (25. května 2007, Mezinárodní ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 
 
Den Páně
Výtah z rozhovoru s Vassulou ze dvou internetových přenosů Hlasu Ameriky z 15.února 2005
 
 
Různé stupně: oddělenost (Detachment), odpoutanost (Dispassion), vnitřní svoboda (Impassibility)
Vassula - Řecko, Meteory 2004
 
 
Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 
 
Obrácení (pokání)
Vassulina promluva z října 2002 (Egypt)
 
 
Smíření a jednota
Vassula - říjen 2002 v Egyptě
 
 
Ekumenismus a spiritualita
Vassulina ekumenická promluva z Mezinárdního Brigitýnského cetra ve Farfě (listopad 2001)
 
 
Vznešenost kříže
promluva Vassuly ve Svaté Zemi v roce 2000
 
 
Jsme povoláni k účasti na Božství
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Vezmi srp a žni!
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Jednota ze srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Otcovo Srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Jak rozvíjet Opravdový Život v Bohu
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998