ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/unityprayer/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Modlitba za jednotu »

 

Modlitba za jednotu

otec Sergej Bulgakov

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil, že s námi budeš stále.
Voláš všechny křesťany, aby přišli
a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily
a nemáme sílu podílet se
společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu
a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření
podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha.
Dej nám Ducha Moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvu nejblahoslavenější Matky Boží
a svatých.
Amen.