ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/threedaily/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Tři denní modlitby »

 

 

Tři denní modlitby

Ježíš nás žádá, abychom se denně modlili tyto modlitby

Novéna důvěry k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Ó Pane, Ježíši Kriste,
Tvému Nejsvětějšímu Srdci,
svěřuji tento úmysl ...

(Zde řekni svůj úmysl.)

Shlédni jen na mne,
a pak ať vládne Tvé Nejsvětější Srdce.
Kéž rozhodne Tvé Nejsvětější Srdce.
Počítám s Ním, důvěřuji Mu,
odevzdávám se Jeho Milosrdenství.

Pane Ježíši, neopustíš mě v nesnázích.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v Tebe,
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
věřím ve Tvou lásku ke mně.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
přijď Tvé Království.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
modlil(a) jsem se už o mnoho důkazů Tvé přízně
a zakusil(a) Tvou pomoc, děkuji Ti za to.
Nyní Tě opět snažně prosím,
vezmi můj úmysl
a vlož jej do Svého Nejsvětějšího Srdce.
Když jej Věčný Otec uvidí
pokrytý Tvou drahocennou Krví,
ničeho neodepře.
Pak už to nebude má prosba, ale Tvá.

Ó Ježíši, ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
v Tebe skládám svou naději,
nedej mi nikdy zahynouti.
Amen.

 

Modlitba k sv. Michaelovi Archandělovi

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám ochranou.

Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme,
a ty, kníže vojska nebeského,
uvrhni Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

Maria, Královno andělů, oroduj za nás!

 

Memorare sv. Bernarda

Pamatuj,
láskyplná Panno Maria,
že od věků nebylo slýcháno,
abys opustila toho,
kdo se utíkal pod Tvou ochranu,
kdo vzýval Tvou moc,
kdo prosil o Tvou přímluvu.

V této důvěře se také já k Tobě utíkám,
k Tobě přicházím, před Tebou stojím,
já, kající hříšník.
Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov,
ale slyš je a vyslyš.
Amen.