ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s8/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíš těší jeruzalémské ženy »

 

Zastavení křížové cesty

Rozjimání z Opravdového života v Bohu 

8. Ježíš těší jeruzalémské ženy
(Lk 23.27-32)

Ženy, které měly soucit s Mým utrpením, přistoupily a utřely Můj oteklý obličej. Slyšel jsem je plakat a naříkat. Vnímal jsem je. Řekl jsem jim: „Buďte požehnány. Má krev smyje všechny hříchy lidstva. Hleďte, nadešla doba vaší spásy.“  (9.listopadu 1986)

Běda těm, kdo ještě v sobě budou nosit svou vinu, stočenou do klubíčka jako dítě pod srdcem matky, až přijde Můj Den! (2.června 1991) Pak všichni pozemští vládcové, guvernéři a vojevůdci, bohatí a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo, otroci i svobodní, budou utíkat do hor, aby se schovali v jeskyních a mezi skalami. Budou říkat horám a skalám: „Padněte na nás a ukryjte nás před Tím, kdo sedí na trůně, a před hněvem Beránkovým!“ (3.března 1992)