ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s5/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž »

 

Zastavení křížové cesty

Rozjimání z Opravdového života v Bohu

5. Šimon z Cyrény pomáhá Ježíši nést kříž
(Mt 27.32; Mk 15.21)

Ze strachu, abych nezemřel před ukřižováním, poručili vojáci jednomu muži jménem Šimon, aby nesl Můj kříž. Nebyl to projev dobroty nebo soucitu, chtěli Mě jen uchovat naživu, aby mě mohli ukřižovat. (...) Nes Můj kříž, nes jej pro Mě. (9. listopadu 1986)

Dovol, abych na tebe opět vložil Svůj kříž, vezmi tu tíhu ode Mne, nechej Mne odpočinout. Přál bych si, abys ho nesla pro Mne, protože ti důvěřuji. (...) Tady a teď ti svěřuji Svůj kříž. Už brzy poznáš, jak je těžký. Později se vrátím, abych ti to ulehčil. (29. listopadu 1987)