ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s13/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíše sňali z kříže »

 

Zastavení křížové cesty

Rozjímání z Opravdového života v Bohu 

13. Ježíše sňali z kříže

(Panna Maria říká:) „Nikdy neztrácej odvahu. Jsem s tebou. Vejdi do Ježíšových ran. Vejdi do mého srdce, plného bolesti, vnímej mé utrpení, můj pláč. Přicházím k tolika dětem. Ukazuji jim své srdce, dávám znamení tím, že mé obrazy prolévají slzy. Zjevuji se na různých místech, ale srdce mých dětí jako by měla tlustou skořápku - vrstvu nevěry. Vysmívají se těm, kdo věří. Boží slovo pro ně nic neznamená – ignorují Boží volání, našemu varování sotva věnují pozornost. Nikdo si nepřeje naslouchat zjevením, která přicházejí od Boha a jsou vyslovená Jeho ústy. Ve vašem století se víra ztratila. Byla odplavená nesnášenlivostí, perverzí, krutostí a hanebností. Jak je mé neposkvrněné srdce  plné bolesti a soužení! Má ruka už nemůže zadržet Boží rámě, které na vás už skoro dopadá.“ (6.srpna 1988)