ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s1/www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/stations/s1/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Křižová cesta » Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt »

 

Zastavení Křížové cesty

Rozjímání z Opravdového Života v Bohu

  Jsem Bůh. Stvoření, sleduj Má Zastavení Křížové cesty. Při každém Zastavení žádej jen Mě. V každém Zastavení jsem přítomen. Budu tam a chci tě tam. Chci abys poklekla. (29.května 1987)
 

1. Ježíš je Pilátem odsouzen na smrt
(Mt 27,26; Mk 15,15; Jn 19,16)

Brzy, a to je vaše „brzy”, budete pokrytí svou vlastní krví a Já, jako Soudce vám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohým zabránili přijmout Mé milosti skrze tato poselství, která vám mají připomenout Mé Slovo. Jste jako Římané a denně Mě korunujete trním. Chcete říci jako Pilát: „Nejsem vinen touto krví” a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék proti smrti, odmítáte uznat Mé slovo, které vám za vašich dnů dává Můj svatý Duch...  (19. ledna 1995)