ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer8b/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Kdy se objevíš na Svém koni jako "Válečník spravedlnosti?" »

 

 

Kdy se objevíš na Svém koni
jako "Válečník spravedlnosti?"

Můj Pane,
kéž se Ti slova mých úst líbí
a jsou útěchou
Tvého Svatého Srdce.

Vykupiteli světa,
proč Tě nepřestávají obtěžovat
starostmi a žalem?

Příteli lidstva,
proč Tvoji Vlastní
odmítají Tvé zraněné Srdce
a v hříchu pozvedají prapor zmatku
po celý svůj život?

Nebesa zřejmě hlásají Tvou Slávu
a Tvůj Hlas je slyšet
do všech konců země, jak volá:

"Vraťte se ke mě a dám vám
nový život pro vaše duše."

Ale dostává se Ti pohrdání,
můj Vykupiteli!

Příteli lidstva, Dokonalá Kráso,
Světlo Třikrát Svaté,
Tvá Láska je opět zrazována,
popírána a zkoušena.
Tvoji nepřátelé se množí
a jejich zuřivost roste.

Obětní Beránku,
obviněný svými obviňovateli,
napadaný stále útočníky,
kdy se objevíš na koni jako:
"Válečník Spravedlnosti"?

1. května 1995