ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer7c/www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer7c/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Duchu svatý, můj svatý průvodče a příteli můj »

 

 

Duchu Svatý,
můj Svatý Průvodce a Příteli můj

Ježíši, mé Světlo,
Ježíši, můj Vůdce,
miluji Tě, protože jsi mi ukázal Cestu,
Duchu Svatý, můj Svatý Průvodce
a můj Příteli,
Ty, který mi šeptáš do ucha
radu, moudrost a útěchu,
miluji Tě, protože jsi dovolil
mým očím vidět a slyšet.
Klaním se Ti, protože jsi mě vzkřísil
a stal ses Sladkou Manou z Nebe,
mým denním Chlebem.
Potěšil jsi mou ztrápenou
a ubohou duši.
Staráš se o mne v této poušti,
pamatuješ na mé potřeby.
Vkládáš do burácejícího ohně
Své Dary všemu lidstvu.
Pro Slávu Nejsvětější Trojice
dej nám všem milost zasvětit se
poslušnosti Tvých příkazů,
ať se Tvůj Zákon
stane naší radostí.
Amen.

18. května 1993