ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer7bb/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle »

 

 

Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle

Věčný Otče,
posvěť se Jméno Tvé.
Znát Tebe, to je věčný Život,
znát Tebe znamená znát Pravdu.
Otče vší Moudrosti,
posvěť mě Svým Svatým Duchem,
aby mé srdce říkalo
slova plná moudrosti.

Jediný a Dokonalý,
zdroji Nejvyšší Lásky,
Vznešenosti, uchvať mé srdce,
aby Tě chválilo dnem i nocí.

Prameni Aloe a Myrhy,
ozdob mou ubohou duši
Svou jemnou vůní,
aby až potkám
svého Krále a Tvého Milovaného Syna,
ode mne neodvrátil Své Oči.

Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle,
ve Světle, které mi ukáže Cestu,
a vtáhne mě do Šlépějí Tvého Milovaného Syna.

Zdroji Živé Vody, přijď,
přijď a ponoř mě, Své dítě,
do Proudu, který bohatě
vyvěrá z Tvé Svatyně.

Ó Bože! Miluji Tě k slzám!
Dej mé ubohé duši toužit po všem,
co je Svaté,
dej mé duši zakoušet Tvou Něhu.
Hospodine, jsi můj Bůh,
velebím Tvé Jméno,
protože jsi shlédl na mou bědnou duši
a naplnil jsi ji jasem Své Slávy.

Mé srdce Ti teď zpívá, Otče,
můj duch se raduje v Tvém Duchu.
Ó Bože, můj Otče,
dovol mé duši padnout do Tvých Milujících Paží,
vtiskni Svou Pečeť na mé srdce,
aby má láska k Tobě
byla silnější než Smrt.
Amen.

2. března 1993