ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer7/www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer7/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Hospodin mne navštívil »

 

 

Hospodin mne navštívil

Hospodin mě navštívil
jako závan větru.
Jeho Duch mě pozvedl
a ukázal mi Svou Tvář,
odhalil mi Něhu, Lásku
a Nekonečnou Dobrotu.
Zahrnul mě pak Požehnáním
a nabídl mi Manu v hojnosti,
abych se o Ni dělila se svými bratry.

Kráčel se mnou do země zapomenutí
z podsvětí mezi mrtvými,
od těch, kdo na Něho zapomněli,
pozvedl mě, obnovil paměť mé duše.

Ó Pane, Hospodine, jak jsem vděčná!
Kéž Tvá Sladkost, ó Pane, patří nám všem.
Požehnán buď Hospodine, na věky věků.
Amen.

16. ledna 1992