ZPÁTKY K WEBU: http://www.tlig.org/cs/spirituality/prayers/selected/prayer5/VELIKOST PÍSMA: NORMÁLNÍ - VELKÉ

CZ » Spiritualita » Modlitby » Vybrané modlitby » Přijď a zachraň mne »

 

 

Přijď a zachraň mne

Otče Nejmilostivější,
zvedni mě na Svou Hruď,
dovol mi pít z Pramenů Věčného Života,
tak budu vědět, že se mohu těšit Tvé přízni.
Ó, přijď a zachraň mě, dřív
než na mne přijde ona Hodina.
Uzdrav mě, protože jsem hřešila proti Tobě.

Otče,
Tvé Rty jsou vlhké Milostí,
Tvé Srdce je planoucí Výhní Lásky.
Tvé Oči jsou Dva Plameny stravujícího Ohně.

Ó Otče,
jsi Krása a Dokonalost Sama,
Tvá Velebnost a Nádhera oslňují
i ty nejzářivější ze Tvých andělů.
Bohatý Ctností a Milostí,
neskrývej Svou Tvář přede mnou,
až přijde ona Hodina.
Přijď a pomaž mě olejem lásky,
Bože, slyš mou modlitbu,
naslouchej mým snažným prosbám!
Musím splnit sliby, které jsem Ti dala,

Věčný Otče,
i když musím jít proti proudu,
důvěřuji, vím, věřím,
že to bude Tvá Paže,
aby mě zvedla a vytáhla s tohoto proudu.
Ó jak toužím hledět na Tvou Svatyni
a vidět Tvou Slávu v Arše Úmluvy!
Ó jak má duše dychtí zírat na Nebeského Jezdce,
který se jmenuje: Věrný a Pravý.
Ten, který ze světa vymete všechnu nepravost,
Ten, který je Spravedlivý.
Ó přijď a přikryj mě Svým Pláštěm,
vždyť Tvá Láska je známa svou velkodušností.

Ó Otče!
Neodvrhuj mě, jak si zasloužím pro své hříchy,
ale pomoz mi, Dávej mi můj Denní Chléb
a udržuj mě v bezpečí a daleko od Zmijích osidel.
Udělej mě dědičkou Svého Domu,
udělej mě Svým dítětem Světla,
dokonalou kopií Nejvyššího Mučedníka,
abych Tě oslavovala na věky věků.
Amen.

19. září 1991